BẢNG GIÁ ƯU ĐÃI ĐẶT SÂN GOLF TOÀN QUỐC THÁNG 05

04/05/2021 - BẢNG GIÁ

BOOKING NOW
Liên hệ hotline ngay để đặt sân với giá ưu đãi

 

BẢNG GIÁ ĐẶT SÂN GOLF THÁNG 5
NO SÂN GOLF NGÀY/GIỜ TRONG TUẦN CUỐI TUẦN VÀ NGÀY LỄ BAO GỒM XE ĐIỆN
INTERGOLF GIÁ TẠI SÂN INTERGOLF GIÁ TẠI SÂN
 HỆ THỐNG SÂN GOLF VINPEARL | FREE HIO50 
1 VINPEARL VU YEN GOLF CLUB Mon-Sun 1,650,000 2,650,000 2,100,000 3,900,000  Y 
2 VINPEARL PHU QUOC GOLF CLUB Mon-Sun 1,650,000 2,950,000 2,150,000 3,900,000  Y 
3 VINPEARL NHA TRANG GOLF CLUB Mon-Sun 1,650,000 2,950,000 1,950,000 3,900,000  Y 
4 VINPEARL NAM HOI AN GOLF CLUB Mon-Sun 1,650,000 2,650,000 1,900,000 3,900,000  Y 
 HỆ THỐNG SÂN GOLF FLC | FREE HIO100 
1 FLC HA LONG GOLF  Mon-Sun 1,600,000 2,500,000 2,250,000 3,200,000  Y 
2 FLC SAM SON GOLF LINK Mon-Sun 1,450,000 2,200,000 1,750,000 3,000,000  Y 
3 FLC QUANG BINH GOLF Mon-Sun 1,400,000 2,200,000 1,700,000 3,000,000  Y 
4 FLC QUY NHON GOLF LINK Mon-Sun 1,400,000 2,200,000 1,700,000 3,000,000  Y 
 HỆ THỐNG SÂN GOLF BRG 
1 RUBY TREE GOLF CLUB
(BRG ĐỒ SƠN)
Tue- Fri 10h30–14h30 1,975,000 2,250,000      Y 
Sat-Sun     2,780,000 3,475,000  Y 
2  BRG LEGEND HILL GOLF RESORT   Tue-Thur  10h00-14h30 2,560,000 2,800,000      Y 
3  LAKE SIDE  GOLF COURSE  Before 10h00 1,900,000 2,050,000 3.050.000 3,950,000  Y 
10h00 - 14h30  1,900,000 2,800,000 3,050,000 3,050,000  Y 
After 14h30  1,900,000 2,200,000 2,400,000 2,400,000  Y 
 MOUTAIN VIEW GOLF COURSE  Before 10h00 1,900,000 2,050,000 3,150,000 4,050,000  Y 
10h00 - 14h30  1,900,000 2,800,000 3,150,000 3,150,000  Y 
After 14h30 1,900,000 2,200,000 2,400,000 2,400,000  Y 
 KING COURSE  Mon-Sun Before 14h30 1,900,000 2,300,000 2,900,000 2,900,000  Y 
4 BRG DA NANG GOLF CLUB
NICKLAUSE(sân CD)
Mon Lady only 1,480,000 1,480,000      Y 
Mon-Fri 1,830,000 1,880,000 1,980,000 2,180,000  Y 
 HỆ THỐNG SÂN GOLF MIỀN BẮC 
1  TAM DAO GOLF RESORT   Monday  5h30 1,450,000 1,500,000      Y 
 Tue - Thur  5h30-9h59 1,450,000 1,550,000      Y 
10h00- 14h59 1,600,000 1,950,000      Y 
After 15h00 1,450,000 1,550,000      Y 
 Sat - Sun  5h30- 8h15     2,900,000 3,165,000  Y 
2  DAI LAI GOLF CLUB   Tue- Fri  5h08- 9h00 1,500,000 1,600,000      Y 
9h01-15h00 1,600,000 1,700,000      Y 
15h01-18h00 1,350,000 1,450,000      Y 
 Sat - Sun  5h08- 14h59     2,500,000 2,600,000  Y 
15h01-18h00     1,750,000 1,850,000  Y 
3  HERON LAKE GOLF COURSE  Mon, Wed,Fri   1,650,000 1,850,000      Y 
Tue,Thur 1,650,000 2,150,000 2,715,000 2,900,000  Y 
4  HA NOI GOLF CLUB
MINH TRI 
 Mon- Fri   Before 11h30
after 14h00 
1,555,000 1,555,000      Y 
 11h30-14h00  1,950,000 1,950,000      Y 
Sat & Sun  Before 11h30      2,890,000 2,890,000  Y 
11h30-15h00     2,704,000 2,704,000  Y 
After 15h00     2,162,000 2,162,000  Y 
5 VAN TRI GOLF CLUB Monday 11h04- 15h30 2,850,000 3,800,000      N 
Tue - Fri 5h35-15h29 2,850,000 3,800,000      N 
Tue-Thur 15h30-17h29 2,850,000 3,800,000      Y 
Fri 2,500,000 2,500,000      Y 
Sat-Sun all the tee time     4,500,000 5,000,000  N 
6  SKY LAKE GOLF & RESORT
(TO 30/06/2021) 
Tue - Fri  1,900,000 2,000,000      Y 
Sat-Sun 5h50-7h49     2,950,000 3,300,000  Y 
11h22-13h07     2,950,000 3,000,000  Y 
7 SONO BELLE HAI PHONG-SÔNG GIÁ
(01/04/2021-31/05/2021)
 Sat - Sun     2,600,000 2,800,000  Y 
8  CHI LINH GOLF COURSE   Mon- Sun   1,600,000 1,900,000 2,700,000 3,054,000  Y 
9 HOANG GIA GOLF COURSE Mon-Sun 1,300,000 1,700,000 2,400,000 3,450,000  Y 
10 TRANG AN GOLF & COUNTRY CLUB Mon - Sun 1,200,000 1,750,000 1,950,000 2,600,000  Y 
11 YEN DUNG GOLF CLUB Mon 18 holes 1,350,000 1,400,000      Y 
unlimited
27 holes 
1,800,000 1,900,000      Y 
Tue-Fri 1,350,000 1,650,000      Y 
Sat-Sun     2,350,000 2,700,000  Y 
12 STONE VALLEY GOLF RESORT
(KIM BANG)
Tue-Thur
AB,AC,BC
1,300,000 1,600,000      
Wed-Fri
AB,AC,BC
5h30-16h00 1,300,000 1,600,000      Y 
Sat-Sun 5h30-15h00     2,500,000 2,700,000  Y 
13 HILLTOP VALLEY GOLF CLUB Mon 5h30-17h30 1,400,000 1,500,000      Y  
Wed 1,400,000 1,550,000      Y  
Tues,thur, Fri 5h30-9h59 1,400,000 1,550,000      Y  
10h00-15h00 1,600,000 1,850,000      Y 
15h01 1,400,000 1,550,000      Y  
Sat-Sun 5h30-7h59     2,850,000 3,000,000  Y 
10h17-15h00     2,550,000 2,600,000  Y 
14 PHOENIX GOLF RESORT Mon-Sun 1,700,000 1,763,000 2,450,000 2,703,000  y 
 HỆ THỐNG SÂN GOLF MIỀN TRUNG 
1  DA NANG, HUE, QUANG NAM, QUANG NGAI  all tee times 1,550,000 1,600,000 1,650,000 1,700,000  Y 
BA NA HILL GOLF RESORT all tee times 1,600,000 1,800,000 1,750,000 2,000,000  Y 
2 MONTGOMERIE LINKS VIETNAM all the tee time 1,950,000 3,000,000 2,250,000 4,100,000  Y 
3 LAGUNA LANG CO GOLF COURSE 6h00-13h29 1,700,000 1,900,000 1,700,000 1,900,000  Y 
13h30-15h00 1,700,000 1,800,000 1,700,000 1,800,000  Y 
4 CUA LO GOLF RESORT Mon,tue,thur,Fri 1,450,000 1,610,000      Y 
Sat, sun     2,150,000 2,580,000 Y
5 MUONG THANH
DIEN LAM GOLF COURSE
all the tee time 900,000 1,000,000 1,450,000 1,600,000 Y
6 MUONG THANH
XUAN THANH GOLF COURSE
Wed & Thur & Fri 1,500,000 1,600,000 2,350,000 2,500,000 Y
7  KN GOLF LINKS - CAM RANH  Tue/Wed 5:50 – 13:50 1,650,000 2,700,000     Y
Tue 1,800,000 2,700,000     Y
Mon-Thur-Fri 5:50 – 12:50 1,800,000 2,300,000 2,350,000 2,700,000 Y
8 DIAMOND BAY GOLF CLUB  Mon-Thur  Before 14:00 1,850,000 3,060,000      Y 
Fri    1,850,000 2,200,000      Y 
Sat-Sun before 14:00     2,150,000 3,510,000  Y 
9 HOIANA SHORES GOLF CLUB Mon - Sun 1,500,000 1,700,000 1,750,000 1,900,000  Y 
 HỆ THỐNG SÂN GOLF MIỀN NAM 
1 DA LAT PALACE GOLF CLUB
(fri, sat, sun  as weekend)
Mon - Sun 2,250,000 3,050,000 2,550,000 3,250,000  Y 
2 SAM TUYEN LAM GOLF RESORT Mon - Thur 1,650,000 2,200,000      Y 
Fri 1,850,000 2,200,000      Y 
Sat-Sun     2,250,000 2,600,000  Y 
3 THE DA LAT 1200 chung caddy 2,100,000 2,550,000 2,300,000 2,990,000  Y 
riêng caddy 2,400,000 2,550,000 2,600,000 2,990,000  Y 
4  LONG THANH GOLF RESORT  Tue-Thur after 13:00 1,600,000 1,900,000      Y 
Fri 1,600,000 1,900,000      Y 
Sat-Sun 12:35-13:31     2,350,000 3,000,000  Y 
5 DONG NAI GOLF RESORT Wed-Fri 1,300,000 1,800,000     N
Sat Before 11:00     2,200,000 2,800,000 N
Sun     2,400,000 2,800,000 N
6 PARADISE - VUNG TAU Mon,tue,thur,Fri 1,650,000 1,800,000 2,350,000 2,500,000 N
7 TAEKWANG JEONGSAN COUNTRY CLUB Tue-Fri 1,550,000 1,600,000      Y 
Sat - Sun Before 12h30     2,550,000 2,600,000  Y 
After 12h30     2,250,000 2,300,000  Y 
8 SONG BE GOLF RESORT Tue to Fri  1,890,000 2,300,000      Y 
Sat + Sun  am     3,350,000 3,400,000  Y 
pm     2,750,000 3,000,000  Y 
9 THE BLUFF HO TRAM Mon-Sun 3,250,000 4,422,600 4,150,000 5,124,600  Y 
10 TWIN DOVES Sat 5h53-8h06 11h20-13h33     2,550,000 2,600,000  Y 
Sun 11h20-13h33     2,550,000 2,600,000  Y 
11  VIETNAM GOLF & COUNTRY CLUB  Tue,Wed,Thur 06:00-13:00 2,050,000 2,100,000      Y 
15:30-18:00 1,850,000 1,900,000      Y 
Mon-Fri 16:00-18:00 1,850,000 1,900,000      Y 
Sat-Sun 06:00-08:00     3,150,000 3,200,000  Y 
11:00-13:00     2,950,000 3,000,000  Y 
16:00-18:00     2,050,000 2,100,000  Y 
12  SEALINK GOLF & COUNTRY CLUB  Mon- Weds 1,300,000 1,400,000      Y 
Tue-Thur-Fri 1,700,000 1,800,000 2,100,000 2,200,000  Y 
13  TAN SON NHAT GOLF COURSE  Mon 2,100,000 2,100,000      Y 
Tue-Fri 05h30 - 08h29 2,300,000 2,300,000      Y 
08h30 - 14h59 2,400,000 2,400,000      Y 
15h00 -  2,200,000 2,200,000      Y 
Sat-Sun and Holiday 05h30 - 08h29     3,000,000 3,000,000  Y 
08h30 - 14h59     2,900,000 2,900,000  Y 
15h00 -      2,500,000 2,500,000  Y 
14  WEST LAKE GOLF COURSE   Mon -Tue   5h30-12h59  1,600,000 1,750,000      Y 
 Wed - Fri   5h30-12h59  1,700,000 1,850,000      Y 
Sat-Sun 5h30-6h29     2,250,000 2,450,000  Y 
6h30- 12h59     2,400,000 2,650,000  Y 
 13h00 -14h29      N/A 2,250,000  Y 
 14h30 - 15h00      N/A 1,600,000  Y 
15  NOVAWORLD PHAN THIET  Mon - Sun 4,300,000 4,300,000 5,300,000 5,300,000  Y 
Rates can be changed upon Golf courses's Changes 
0.09251 sec| 3621.117 kb