BẢNG GIÁ ĐẶT SÂN GOLF ƯU ĐÃI THÁNG 7 INTERGOLF

28/06/2021 - BẢNG GIÁ

Kính gửi quý golfer!

Intergolf gửi đến quý golfer bảng giá ưu đãi đặt sân golf mới nhất tháng 07/2021.

Tháng 7 đánh dấu sự trở lại của các sân golf Hà Nội và Miền Bắc. Sau thời gian đóng cửa để đảm bảo việc phòng chống dịch Covid, các sân golf đã kết hợp để tu sửa, làm mới mặt cỏ, hứa hẹn một sự trở lại mới mẻ đầy trải nghiệm.

Dưới đây là bảng giá đặt sân golf mới nhất bao gồm tất cả các sân golf trên toàn quốc.

BOOKING NOW
Liên hệ hotline ngay để đặt sân với giá ưu đãi

NO GOLF COURSE DATE/TIME WEEKDAY WEEKEND BONUS
 HỆ THỐNG SÂN GOLF VINPEARL 
1 Vinpearl Vu Yen Golf Club  Mon-Sun 1,650,000 2,100,000 BOOK NOW
2 Vinpearl Phu Quoc Golf Club  Mon-Sun 1,650,000 2,150,000 BOOK NOW
3 Vinpearl  Nha Trang Golf Club  Mon-Sun 1,650,000 1,950,000 BOOK NOW
4 Vinpearl Nam Hội An  Mon-Sun 1,650,000 1,900,000 BOOK NOW
 HỆ THỐNG SÂN GOLF FLC 
1 FLC Hạ Long Golf  Mon-Sun 1,600,000 2,250,000 BOOK NOW
2 FLC Sam Son Golf Link Mon-Sun 1,450,000 1,750,000 BOOK NOW
3 FLC Quảng Bình  Mon-Sun 1,400,000 1,700,000 BOOK NOW
4 FLC Quy Nhon Golf Links  Mon-Sun 1,400,000 1,700,000 BOOK NOW
 SÂN GOLF MIỀN BẮC 
1  Tam Dao Golf  Resort   Monday  5h00 1,450,000   BOOK NOW
 Tue - Thur  5h00-9h29 1,600,000  
After 9h30 1,450,000  
 Sat - Sun  5h00- 8h00   2,900,000
10h00 - 14h00   2,500,000
15h00   2,000,000
2  Đại lải Golf club   Monday  5h08-8h30 1,500,000   Free water & coffee BOOK NOW
8h31-18h00 1,400,000  
 Tue- Fri  5h08- 9h00 1,600,000  
9h01-18h00 1,400,000  
 Sat, Sun, holiday  5h00- 08h30   2,500,000
08h30-15h30   2,400,000
15h01-18h00   1,850,000
3  Heron Lake Golf Course  Mon, Wed,Fri   1,650,000   BOOK NOW
Tue,Thur 1,650,000 2,715,000
4  Hanoi Golf Club ( Minh Trí)   Monday - Friday   Before 11h30 After 14h00  1,550,000   BOOK NOW
 11h30-14h00  1,950,000  
Sat & Sun  Before 11h30    2,890,000
11h30-15h00   2,704,000
After 15h00   2,162,000
5 Van Tri Golf Club Monday 11h04- 15h30 2,850,000   BOOK NOW
Tue - Fri 5h35-15h29 2,850,000  
Tue-Thur 15h30-17h29 2,850,000  
Fri 2,500,000  
Sat-Sun all the tee time   4,500,000
6  Legend Hill Golf Resort    Monday  Before 17h45 1,780,000   BOOK NOW
 Tue-Thur  Before 10h00 1,980,000  
10h00-14h30 2,560,000  
after 14h30 2,250,000  
 Friday  before 17h30 2,050,000  
 Sat - Sun  Before 10h00   3,600,000
10h00-13h50   2,875,000
After 13h51   2,590,000
7  BRG Kings Island - LS + MTV   Monday  1,750,000   BOOK NOW
 BRG Kings Island Lake Side  Before 10h00 1,900,000 2,900,000
10h00 - 14h30  1,900,000 2,900,000
After 14h30  1,900,000 2,850,000
 BRG Kings Island Moutain view   Before 10h00 1,900,000 2,900,000
10h00 - 14h30  1,900,000 2,900,000
After 14h30 1,900,000 2,850,000
 BRG Kings Island King Course   Mon-Sun Before 14h30 1,900,000 2,900,000
After 14h30 1,900,000 2,850,000
 Lady day WED  all teetime, all golf course 1,500,000  
8  Sky Lake Golf & Resort  Mon 1,800,000   BOOK NOW
Tue - Fri  1,900,000  
Sat-Sun 5h50-7h49   2,950,000
11h22-13h07   2,950,000
9  Long Biên Golf Course  Monday 2,200,000   BOOK NOW
Tue-Fri 5h00-8h10 2,500,000  
8h11-14h59 2,300,000  
15h00 2,500,000  
Sat, Sun, Holiday 05h00-10h29   3,200,000
10h30-15h45   3,000,000
From15h46   2,800,000
10 Ruby Tree Golf Club  (Đồ Sơn) Monday
(to 31/12/2021)
1,390,000   BOOK NOW
Tue-Fri before 10:00  1,650,000  
10h30–14h30 1,975,000  
After 14h30  1,850,000  
Sat-Sun   2,780,000
11 Sono Belle Hải Phòng Monday 1,300,000   BOOK NOW
Tues-Fri before 07h30 1,500,000  
07h30-15h00 1,500,000  
After 15h00
(unlimited)
1,100,000  
 Sat - Sun   2,450,000
Sun After 13h30
(Unlimited)
  2,200,000
12 Chí Linh Star Golf & Country Club   Mon- Sun   1,550,000 2,700,000 BOOK NOW
13 Royal Golf Mon-Sun 1,350,000 2,550,000 BOOK NOW
14 Tràng an Mon - Sun 1,200,000 1,950,000 BOOK NOW
15 Yên Dũng Golf Club  Mon 18 holes 1,350,000   Free Meal BOOK NOW
unlimited
27 holes 
1,800,000  
Tue-Fri 1,350,000  
Sat-Sun   2,350,000
16 Sân Golf Kim Bảng - Stone Valley Golf Resort  Mon
AB,AC,BC
1,250,000   Free water & egg BOOK NOW
Tue-Thur
AB,AC,BC
1,300,000  
Wed-Fri
AB,AC,BC
5h30-16h00 1,300,000  
Wed 27 Holes 1,900,000  
Sat-Sun 5h30-15h00   2,500,000
15h01-16h00   2,300,000
17 HillTop Valley Golf Club  Mon 6h30-17h30 1,400,000   Free nước BOOK NOW
Wed  
Tues,thur, Fri 5h30-9h30 1,600,000  
9h31-17h00 1,400,000  
  5h30-8h30   2,850,000 Free buffet
Sat-Sun 10h30-13h30   2,400,000
  15:01   2,000,000
18 Phoenix Golf Resort Mon-Sun 1,700,000 2,450,000 BOOK NOW
 SÂN GOLF MIỀN TRUNG 
1 Danang, Hue, Quang Nam, Quang Ngai all tee times 1,550,000 1,650,000 Close Tue & Wed BOOK NOW
Bà Nà Hill Golf Resort  all tee times 1,600,000 1,750,000
2h00-5h00PM twightlight 1,200,000 1,400,000
2 Montgomerie Quảng Nam, Đà Nẵng all the tee time 1,400,000 1,600,000 BOOK NOW
Montgomerie Links Vietnam  all the tee time 1,950,000 2,250,000
3 Danang brg Golf Club -Nicklause     (sân CD) Mon Lady only 1,480,000   BOOK NOW
Mon-Fri 1,830,000 1,980,000
Khách bay đến Đà Nẵng trong vòng 7 ngày Mon-Sun 1,580,000 1,880,000
4 Laguna LangCo Golf Course Mon 11h00 1,220,000     BOOK NOW
Tues all the tee time 1,100,000  
6h00-13h29 1,700,000 1,700,000
13h30-15h00 1,700,000 1,700,000
15h01-15h30 900,000 900,000
after 15h30 700,000 700,000 Free beer
5 Cualo Golf Resort  Mon,tue,thur,Fri 1,450,000   BOOK NOW
Wed 1,290,000  
Sat, sun   2,150,000
6 Mường Thanh Diễn Lâm all the tee time 900,000 1,450,000 BOOK NOW
7 Mường Thanh Xuân Thành Mon & Tue 1,400,000   BOOK NOW
Wed & Thur & Fri 1,500,000 2,350,000
8  KN Golf Links Cam Ranh  Mon-Fri 5:50 – 12:50 1,750,000 2,050,000 BOOK NOW
13:00 – 13:50 (Unlimited) 1,700,000 2,200,000
After 14:00 (unlimited) 1,500,000 1,950,000
9 Diamond Bay Golf Club  Mon-Thur  Before 14:00 1,850,000   BOOK NOW
after 14:00 1,600,000  
Wed, Thur 1,100,000  
Fri    1,850,000  
Sat-Sun before 14:00 1,700,000 2,150,000
after 14:00 1,500,000 1,950,000
10 Hoiana Shores Golf Club Mon - Sun 1,500,000 1,750,000 BOOK NOW
 SÂN GOLF MIỀN NAM 
1 Dalat Palace Golf Club (fri, sat, sun  as weekend) Mon - Sun 2,250,000 2,550,000 BOOK NOW
2 Sacom Tuyen Lam Golf Resort  Mon - Thur 1,650,000   BOOK NOW
Friday 1,850,000  
Sat-Sun   2,250,000
3 The Dalat 1200 Share caddy 2,100,000 2,300,000 BOOK NOW
01 caddy 2,400,000 2,600,000
4  Long Thành Golf Resort   Monday 1,500,000   BOOK NOW
Tue-Thur after 13:00 1,600,000  
before 13:00 1,500,000  
Friday 1,600,000  
Sat-Sun 12:35-13:31   2,350,000
5 Dongnai Golf Resort  Mon-Tue 1,200,000   Free Meal BOOK NOW
Thur 1,400,000  
Wed-Fri 1,300,000    
Sat Before 11:00   2,200,000
Sun   2,400,000
Sat & Sun & holidays After 11:00   2,300,000
6 Paradise Golf  Mon,tue,thur,Fri 1,650,000 2,350,000 BOOK NOW
Wed 1,600,000  
7 Taekwang Jeongsan Country club  Monday 1,300,000   Free Meal BOOK NOW
Tuesday - Friday 1,550,000  
Sat - Sun Before 12h30   2,550,000  
After 12h30   2,250,000
8
Song Be Golf Resort
Monday 1,650,000   BOOK NOW
Tuesday - Friday 1,890,000  
Sat & Sun  am   3,350,000
pm   2,750,000
9 The Bluff Ho Tram  Mon-Sun 3,250,000 4,150,000 Close Tue BOOK NOW
10 Twin Doves Mon 1,750,000   Free Meal BOOK NOW
Tue-Fri 1,950,000  
Sat 5h53-8h06 11h20-13h33   2,550,000
15h50-16h53   2,000,000
Sun 5h53 -8h06   3,300,000
11h20-13h33   2,550,000
Wed-Fri 14h07-14h56(twilight) 1,650,000  
11  VietnamGolf & Country Club   Tue,Wed,Thur 06:00-13:00 2,050,000   BOOK NOW
15:30-18:00 1,850,000  
Mon,Fri 06:00-13:00 1,900,000  
16:00-18:00 1,850,000  
Sat-Sun 06:00-08:00   3,150,000
11:00-13:00   2,950,000
16:00-18:00   2,050,000
12  Sea Links Golf & Country Club  Mon & Weds 1,300,000   BOOK NOW
Tue-Thur-Fri 1,700,000 2,200,000
13  Tan Son Nhat Golf Course  Monday 2,100,000   BOOK NOW
Tue-Fri 05h30 - 08h29 2,300,000  
08h30 - 14h59 2,400,000  
15h00 -  2,200,000  
Sat-Sun and Holiday 05h30 - 08h29   3,000,000
08h30 - 14h59   2,900,000
15h00 -    2,500,000
14  West  Lake Golf   Mon -Tue   5h30-12h59  1,600,000   Free 2 water bottles + VC lunch BOOK NOW
 Wed - Fri   5h30-12h59  1,700,000  
 Mon - Fri   13h00 -15h00  1,550,000   Free 2 water bottles
Sat-Sun 5h30-6h29   2,250,000 Free 2 water bottles + VC lunch
6h30- 12h59   2,400,000
13h00 -14h29   2,250,000 Free 2 water bottles
14h30 - 15h00   1,600,000 Free 2 water bottles
15  Novanworld Phan Thiết  Mon - Sun 1,600,000 2,600,000 BOOK NOW
Rates can be changed upon Golf courses's Changes !
0.11352 sec| 3396.898 kb