Bảng giá đặt sân golf tháng 12 - Ưu đãi mừng Giáng sinh

15/12/2021 - BẢNG GIÁ

Kính gửi Quý Golfer, Intergolf trân trọng gửi tới Quý Golfer Bảng giá đặt sân của các sân golf trên toàn quốc tháng 12/2021. Kèm ưu đãi mùa Giáng sinh 2021.

BOOKING NOW
Liên hệ hotline ngay để đặt sân với giá ưu đãi

Non member Golf Booking Quotation December 2021
STT SÂN GOLF NGÀY/GIỜ TRONG TUẦN CUỐI TUẦN ĐẶT SÂN
 HỆ THỐNG SÂN GOLF VINPEARL 
1 Vinpearl Vu Yen Golf Club  Mon-Sun 1,500,000 2,250,000 BOOK NOW
2 Vinpearl Phu Quoc Golf Club  Mon-Sun 1,950,000 2,350,000 BOOK NOW
3 Vinpearl  Nha Trang Golf Club  Mon-Sun 1,650,000 1,950,000 BOOK NOW
4 Vinpearl Nam Hội An Golf Club Mon-Sun 1,650,000 1,900,000 BOOK NOW
HỆ THỐNG SÂN GOLF FLC
1 FLC Hạ Long Golf Club Mon-Sun 1,600,000 2,100,000 BOOK NOW
2 FLC Sam Son Golf Links Mon-Sun 1,450,000 1,750,000 BOOK NOW
3 FLC Quảng Bình Golf Club Mon-Sun 1,400,000 1,700,000 BOOK NOW
4 FLC Quy Nhon Golf Links  Mon-Sun 1,400,000 1,700,000 BOOK NOW
 HỆ THỐNG SÂN GOLF MIỀN BẮC 
1  Tam Dao Golf Resort   Monday  5h32 1,400,000   BOOK NOW
 Tue - Fri  5h32-8h59 1,400,000  
9h00-14h59 1,600,000  
15h00-17h32 1,400,000  
 Thur(Lady)  1,500,000  
 Sat - Sun  5h32- 7h48   3,100,000
10h36 - 12h52   2,600,000
15h40-17h32   2,000,000
2  Heron Lake Golf Course  Mon, Wed,Fri   1,650,000   BOOK NOW
Tue,Thur 1,650,000 2,715,000
3  Đại lải Golf Club   Monday  5h08 1,350,000   Free water & coffee BOOK NOW
 Tue- Fri  5h08- 8h00 1,500,000  
8h01-15h00 1,600,000  
15h01-18h00 1,450,000  
 Sat, Sun, holiday  5h00- 15h00   2,500,000
15h01-18h00   1,750,000
 Tue and Fri  5h08 1,350,000  
4  Thanh Lanh Golf Club   Mon-Sun  2,250,000 3,250,000 BOOK NOW
5  Hanoi Golf Club ( Minh Trí)   Mon- Fri  2,000,000   BOOK NOW
Sat & Sun  Before 11h30    2,900,000
11h30-15h00   2,700,000
After 15h00   2,200,000
6 Van Tri Golf Club Mon   3,000,000   BOOK NOW
Tue-Fri 3,200,000 5,000,000
7  Legend Hill Golf Resort    Mon  1,828,727   BOOK NOW
 Tue-Thur   Before 14h00  2,450,000  
 After 14h00  2,334,545  
 Thur(Lady)  1,634,181  
 Fri   Before 14h00  2,120,545  
 After 14h00  2,334,545  
 Sat-Sun   Before 10h00    3,650,000
 10h00-14h00    3,650,000
 After 14h00    2,820,909
8  BRG Kings Island - LS + MTV   Monday  1,880,000   BOOK NOW
 BRG Kings Island Lake Side  Before 10h00 2,050,000 3,050,000
10h00 - 14h30  2,050,000 3,050,000
After 14h30  2,050,000 2,600,000
 BRG Kings Island Moutain view   Before 10h00 2,050,000 3,050,000
10h00 - 14h30  2,050,000 3,050,000
After 14h30 2,050,000 2,600,000
 BRG Kings Island King Course   Mon Before 10h00 1,880,000  
Tue-Fri Before 14h30 2,050,000  
Sat-Sun 10h00-14h30   3,050,000
 Lady day WED  all teetime, all golf course 1,580,000  
9  Sky Lake Golf & Resort   Mon 1,850,000   BOOK NOW
Tue - Fri  2,000,000  
Sat-Sun 5h50-7h49   3,300,000
11h22-13h07   2,950,000
10 Long Biên Golf Course Mon   2,140,000   BOOK NOW
Tue-Fri 5h00-8h10 2,240,000  
8h11-14h59 2,440,000  
15h00 2,240,000  
Sat, Sun, Holiday 05h00-10h29   3,120,000
10h30-15h30   3,120,000
From15h31   2,730,000
11 Ruby Tree Golf Club Mon-Sun 2,000,000 2,820,000 BOOK NOW
12 Sonobell Hải Phòng Mon-Sun 1,600,000 2,650,000 BOOK NOW
13 Tuần Châu Golf Resort Mon-Sun Before 15h00 1,459,000 2,432,000 BOOK NOW
After 15h00 1,751,000 2,724,000
14  Chí Linh Star Golf & Country Club    Mon- Sun   1,600,000 2,750,000 BOOK NOW
15 Royal Golf Club Mon-Sun (King) 1,676,000 2,996,000 BOOK NOW
Mon-Sun (9h King+9h Queen) 1,900,000 3,100,000    
16 Tràng An Golf & Country Club Mon - Sun 1,250,000 1,950,000 BOOK NOW
17 Yên Dũng Golf Club  Mon 18 holes 1,300,000   Free Meal BOOK NOW
Tue-Fri 1,400,000  
Sat-Sun   2,400,000
18 Sân Golf Kim Bảng - Stone Valley Golf Resort  Mon 1,450,000   Free water & egg BOOK NOW
Tue-Fri 5h00-15h00 1,450,000  
Tue-Fri 15h01-16h30 1,450,000  
Mon, Wed, Fri 27 holes 2,000,000  
Tue, Wed Lady only 1,400,000  
Sat-Sun 5h00-15h00   2,650,000
15h01-16h30   2,550,000
19 HillTop Valley Golf Club  Mon 5h30-17h30 1,450,000   Free nước BOOK NOW
Tue-Fri 5h30-8h59 1,450,000  
9h00-14h59 1,650,000  
15h00 1,450,000  
  5h30-7h59   2,850,000 Free buffet
Sat-Sun 10h30-13h30   2,550,000
  15:00   2,000,000
20 Phoenix Golf Resort Mon-Sun 1,700,000 2,450,000 BOOK NOW
 HỆ THỐNG SÂN GOLF MIỀN TRUNG 
1  Bà Nà Hill Golf Resort (Local Danang, Hue, Quang Nam, Quang Ngai)  all tee times 1,550,000 1,650,000 Close Tue & Wed BOOK NOW
Bà Nà Hill Golf Resort (Outside Guest)  all tee times 1,600,000 1,750,000
2h00-5h00PM twightlight 1,200,000 1,400,000
2 Montgomerie (Local Quảng Nam, Đà Nẵng) all the tee time 1,450,000 1,650,000 BOOK NOW
Montgomerie Links Vietnam (Outside guest) all the tee time 1,950,000 2,250,000
3 BRG Danang Golf Club  Mon Lady only 1,680,000   BOOK NOW
Mon-Fri 1,830,000 2,280,000
4 Laguna LangCo Golf Course Mon 11h00 1,220,000     BOOK NOW
Tues all the tee time 1,100,000  
6h00-13h29 1,700,000 1,700,000
13h30-15h00 1,700,000 1,700,000
15h01-15h30 900,000 900,000
after 15h30 700,000 700,000 Free beer
Unlimited 2,500,000 2,500,000  
5 Cualo Golf Resort  Mon,tue,thur,Fri 1,450,000   BOOK NOW
Wed 1,290,000  
Sat, sun   2,150,000
6 Mường Thanh Diễn Lâm all the tee time 900,000 1,450,000 BOOK NOW
7 Mường Thanh Xuân Thành Mon & Tue 1,400,000   BOOK NOW
Wed & Thur & Fri 1,500,000 2,350,000
8  KN Golf Links Cam Ranh  Mon-Fri 5:50 – 12:50 1,750,000 2,050,000 BOOK NOW
13:00 – 13:50  1,700,000 2,050,000
After 14:00 (unlimited) 1,500,000 1,950,000
Tue, Wed Fly 2, 4… 1,688,000  
9 Diamond Bay Golf Club To  Mon, Wed 6h00-13h59 1,850,000   BOOK NOW
after 14:00 1,600,000  
Tue, Thur 1,200,000  
Fri  6h00-17h00 1,850,000  
Unlimited 3,500,000  
Sat-Sun 6h00-13h59   2,150,000
after 14:00   1,800,000
10 Hoiana Shores Golf Club Mon - Sun 1,500,000 1,750,000 BOOK NOW
HỆ THỐNG SÂN GOLF MIỀN NAM
1 Dalat Palace Golf Club (fri, sat, sun  as weekend) Mon - Sun 2,250,000 2,550,000 BOOK NOW
2 Sacom Tuyen Lam Golf Resort  Mon - Sun 1,800,000 2,200,000 BOOK NOW
3 The Dalat 1200 chung caddy 2,100,000 2,300,000 BOOK NOW
riêng caddy 2,400,000 2,600,000
4  Long Thành Golf Resort  Mon-Thur before 13:00 1,800,000   BOOK NOW
after 13:00 1,500,000  
Fri 1,800,000  
Sat-Sun   2,700,000
5 Dongnai Golf Resort  Mon-Tue 1,200,000   Free Meal BOOK NOW
Wed-Fri 1,300,000    
Sat   2,200,000
Sun   2,400,000
6 Paradise Golf  Mon,tue,thur,Fri 1,650,000 2,350,000 BOOK NOW
Wed 1,600,000  
7 Taekwang Jeongsan Country club  Mon 1,550,000   Free Meal BOOK NOW
Tue-Fri 1,700,000  
Sat - Sun Before 11h00   2,900,000  
After 11h00   2,550,000
8
Song Be Golf Resort
Mon  1,880,000   BOOK NOW
Tue to Fri  2,090,000  
Sat + Sun  am   3,500,000
pm   2,750,000
9 The Bluff Ho Tram  Mon-Sun 3,250,000 4,150,000 Close Tue BOOK NOW
10 Twin Doves Mon 1,950,000   Free Meal BOOK NOW
Tue-Fri 2,150,000  
Sat   2,800,000
Sun 5h53 -8h06   3,500,000
11h20-13h33   2,800,000
11  VietnamGolf & Country Club   Tue,Wed,Thur 06:00-13:00 2,050,000   BOOK NOW
15:30-18:00 1,850,000  
Mon,Fri 06:00-13:00 1,900,000  
16:00-18:00 1,850,000  
Sat-Sun 06:00-08:00   3,150,000
11:00-13:00   2,950,000
16:00-18:00   2,050,000
12  Sea Links Golf & Country Club  Mon- Weds 1,300,000   BOOK NOW
Tue-Thur-Fri 1,700,000 2,200,000
13  Tan Son Nhat Golf Course   Mon 2,100,000   BOOK NOW
Tue-Fri 05h30 - 08h29 2,300,000  
08h30 - 14h59 2,400,000  
15h00 -  2,200,000  
Sat-Sun and Holiday 05h30 - 08h29   3,000,000
08h30 - 14h59   2,900,000
15h00 -    2,500,000
14  West  Lake Golf   Mon-Tue   6h30-12h00  1,650,000   BOOK NOW
 12h01-14h00  1,550,000  
 Wed-Fri   5h30-6h30  1,750,000  
 6h31-12h00  1,850,000  
 12h31-14h00  1,650,000  
 Mon-Fri   14h01-15h00  1,350,000  
 Sat-Sun   5h30-6h30    2,550,000
 6h31-13h00    2,750,000
 13h01-14h30    2,550,000
 14h31-15h00    2,000,000
15  Novaland Phan Thiết  Mon - Sun 1,600,000 2,600,000 BOOK NOW
Rates can be changed upon Golf courses's Changes 
0.09306 sec| 3356.539 kb