Bảng giá ưu đãi đặt sân golf tháng 03

04/03/2023 - BẢNG GIÁ

Chúc mừng ngày quốc tế phụ nữ 8/3, Các sân golf có nhiều ưu đãi cũng như quà tặng dành tặng các nữ golfer ngày 8/3.

Non member Golf Booking Quotation March 2023
STT SÂN GOLF NGÀY/GIỜ TRONG TUẦN CUỐI TUẦN
/NGÀY LỄ
KHUYỄN MÃI
HỆ THỐNG SÂN GOLF VINPEARL
1 Vinpearl Golf Hải Phòng Mon-Fri Before 9h00 2,000,000   TẶNG VOCHER ĂN
Mon-Fri Vienamese After 9h00 2,300,000  
Mon-Fri Foreigner After 9h00 2,450,000  
Sat-Sun Vienamese   2,750,000
Sat-Sun Foreigner   2,900,000
2 Vinpearl Golf Phú Quốc Mon-Sun Vienamese 2,600,000 3,050,000  
Mon-Sun Foreigner 2,750,000 3,200,000  
3 Vinpearl  Golf Nha Trang Mon-Sun Vienamese 2,600,000 3,050,000  
Mon-Sun Foreigner 2,750,000 3,200,000  
4 Vinpearl Golf Nam Hội An  Mon-Sun Vienamese 2,600,000 3,050,000  
Mon-Sun Foreigner 2,750,000 3,200,000  
HỆ THỐNG SÂN GOLF FLC
1 FLC Hạ Long Golf  Mon-Sun 2,050,000 3,200,000  
2 FLC Sam Son Golf Link Mon-Sun 1,800,000 2,200,000  
3 FLC Quảng Bình  Mon-Sun 1,750,000 2,150,000  
4 FLC Quy Nhon Golf Links  Mon-Sun 1,750,000 2,150,000  
HỆ THỐNG SÂN GOLF MIỀN BẮC
1  Tam Dao Golf  Resort   Monday  6h30 1,550,000   TẶNG 01 CHAI NƯỚC LỌC
 Tue - Fri  5h30-8h59 1,550,000  
9h00-14h59 1,750,000  
  15h00 1,550,000  
 Thur(Lady)(Before 9h00, After 15h00)  1,550,000  
 Sat - Sun  5h00- 8h00   3,250,000 TẶNG 01 CHAI NƯỚC LỌC
10h00 - 14h00   2,950,000
15h00   2,300,000
2  Heron Lake Golf Course  Mon-Fri 2,150,000 3,050,000 TẶNG PHIẾU ĂN TRONG TUẦN
3  Đại lải Golf club   Monday   5h00-8h00 1,450,000   TẶNG PHIẾU ĂN + 02 CHAI NƯỚC + CAFÉ
8h01-15h00 1,600,000  
15h01-18h00 1,450,000  
 Tue- Fri   5h00-8h00 1,600,000  
8h01-15h00 1,900,000  
15h01-18h00 1,500,000  
 Sat, Sun, holiday  5h00-15h00   2,900,000
15h01-18h00   1,900,000
 Tue and Fri  5h08 1,500,000   DÀNH CHO NỮ GOLFER
4  Thanh Lanh Golf Club
Domestic
 
 Mon   1,850,000   TẶNG PHIẾU ĂN MIỄN PHÍ
 Mon ( lady)  1,750,000  
 Tue- Fri   6h14-15h00  2,250,000  
 Tue-Fri    Night golf  1,850,000  
 Sat-Sun    6h14-7h58    3,400,000
 Sat-Sun   10h58-12h58    3,350,000
 Sat    Night Golf    2,750,000
5  Hanoi Golf Club ( Minh Trí)   Mon- Fri  2,500,000    
Sat-Sun Before 15h00   3,500,000  
After 15h00   2,500,000  
6  Legend Hill Golf Resort    Mon-Fri  3,000,000 4,250,000  
7  BRG Kings Island Lake Side  Lake 2,600,000 3,400,000  
Moutain  2,700,000 3,500,000
King 2,800,000 3,500,000
8  Sky Lake Golf & Resort
Sky Side Domestic 
Mon 2,100,000    
Tue - Fri  2,300,000    
Sat-Sun 5h50-7h49   3,600,000  
11h22-13h07   3,200,000  
 Sky Lake Golf & Resort Sky Side Inbound  Mon-Fri 2,670,000    
Sat-Sun Morning   4,300,000  
Sat-Sun Afternoon   3,910,000  
9 Long Biên Golf Course Mon 5h00-8h10 2,600,000    
8h11-14h59 2,800,000    
15h00 2,600,000    
Tue-Fri 5h00-8h10 2,800,000    
8h11-14h59 3,200,000    
15h00 2,800,000    
Sat, Sun, Holiday 05h00-10h29   4,050,000  
10h30-15h30   3,800,000  
From15h31   3,200,000  
10 Ruby Tree Golf Club Mon-Sun 2,330,000 3,250,000  
11 Sono belle Hải Phòng (Sông Giá) Mon-Sun 1,880,000 2,930,000  
12 Tuần Châu Golf Resort Mon-Fri Domestic 2,000,000 3,000,000  
Mon-Sun Inbound 2,400,000 3,400,000  
Happy Sunday   2,500,000  
13 Móng Cái International Golf Course Mon-Sun   1,650,000 1,650,000  
14  Chí Linh Star Golf & Country Club    Mon- Sun   1,950,000 3,000,000
Wk Limited 30 pax
15 Royal Golf Mon-Sun 1,650,000 2,700,000  
16 Tràng an Mon - Sun 1,550,000 2,200,000  
17 Amber Hills Golf & Resort (Yên Dũng) Mon-Fri 1,650,000    
Sat-Sun   2,650,000
18 Sân Golf Kim Bảng - Stone Valley Golf Resort  Mon 5h14-18h30 1,570,000    
Tue-Fri 5h14-7h40 1,600,000   TẶNG ĐỒ UỐNG
đến 14/03/2023
7h41-15h30 1,600,000  
15h31-18h00 1,600,000  
Tue, Thur Lady only 1,550,000  
Sat-Sun 5h14-7h00   2,650,000
7h01-11h00   2,750,000
11h01-12h30   2,650,000
12h31-18h30   2,600,000
19 HillTop Valley Golf Club  Mon 5h30-17h30 1,700,000   TẶNG 01 CHAI NƯỚC LỌC
Tue-Fri 5h30-9h29 1,750,000  
Tue-Fri 9h30-14h59 1,950,000  
Tue+Wed 15h00 1,650,000  
Thur-Fri 15h00 1,750,000  
Thur Lady 1,650,000  
  5h30-10h29   3,050,000 TẶNG BUFFET
Sat-Sun 10h30-14h59   2,850,000
  15:00   2,200,000
HỆ THỐNG SÂN GOLF MIỀN TRUNG
1  Bà Nà Hill Golf Resort (Local Danang, Hue, Quang Nam, Quang Ngai)  Mon-Sun 2,100,000 2,700,000  
Bà Nà Hill Golf Resort (Domestic)  Mon-Sun 2,200,000 2,700,000  
Bà Nà Hill Golf Resort (Inbound)  Mon-Sun 2,900,000 3,550,000  
2 Montgomerie Links Vietnamese all the tee time 2,250,000 2,550,000  
Montgomerie Links
Foreigner
all the tee time 2,800,000 3,200,000  
3 Danang brg Golf Club  Mon-Sun Domestic 2,430,000 2,980,000  
Mon-Sun Korean 2,690,000 3,260,000  
Mon-Sun Inbound 2,830,000 3,450,000  
4 Laguna LangCo Golf
Course Domestic
Mon-Thur 1,700,000 2,400,000  
Fri 1,600,000    
Laguna LangCo Golf
 Course Inbound
Mon-Sun 2,650,000 3,400,000  
5 Cualo Golf Resort  Mon,tue,thur,Fri 1,650,000    
Sat, sun   2,150,000  
6 Mường Thanh Diễn Lâm all the tee time 1,450,000 2,200,000  
7 Mường Thanh Xuân Thành Mon & Tue 1,400,000    
Wed & Thur & Fri 1,450,000    
Sat-Sun   2,250,000  
8  KN Golf Links Cam Ranh  Mon-Fri 5:50 – 13h30 1,900,000 2,300,000  
After 13h30 1,650,000 2,090,000  
Thur 1,780,000    
9 Diamond Bay Golf Club To  Mon,tue, Wed,Fri 6h00-13h59 1,950,000 2,350,000  
Thur 1,600,000    
Twilight unlimited After 14h00 1,600,000 1,800,000  
10 Hoiana Shores Golf Club Mon - Sun Vietnamese 2,100,000 2,600,000  
Mon - Sun Foreigner 2,700,000 3,100,000  
11 Nara Bình Tiên Mon-Sun   1,650,000 2,050,000  
HỆ THỐNG SÂN GOLF MIỀN NAM
1 Dalat Palace Golf Club (fri, sat, sun  as weekend) Mon - Sun 1,750,000 2,050,000 Ngày lễ: 2.600.000
2 Sacom Tuyen Lam Golf Resort  Mon - Fri Before 13h30 1,900,000 2,300,000  
Mon-Fri After 13h30 1,700,000 2,100,000  
Sacom Tuyen Lam Golf Resort Stay and Play Mon- Thur 2,400,000    
Fri   2,600,000    
Sat-Sun     3,000,000  
3 The Dalat 1200 (WK Fri, Sat, Sun) Mon-Sun 1,800,000 2,100,000 Holiday: 2.400.000
15/01/2023
4  Long Thành Golf Resort  Mon-Thur Before 13:00 2,000,000    
Mon-Thur After 13:00 1,850,000    
Fri   2,000,000    
Sat-Sun (Before 12h35)   3,300,000  
Sat-Sun (After 12h35)   3,000,000  
5 Dongnai Golf Resort  Mon-Tue 1,580,000   Đã bao gồm ăn
Wed-Fri 1,780,000    
Sat- Sun   2,700,000  
6 Paradise Golf  Mon-Sun 2,200,000 2,800,000  
7 Taekwang Jeongsan Country club  Mon 1,800,000   Đã bao gồm ăn
Tue-Fri 1,950,000  
Sat - Sun Before 11h00   2,950,000  
After 11h00   2,750,000
8
Song Be Golf Resort
Mon-Fri 2,210,000    
Sat + Sun  am   3,550,000  
pm   3,000,000  
9 Châu Đức Mon-Sun 1,970,000 3,130,000  
10 The Bluff Ho Tram  Mon-Sun 3,050,000 4,050,000  
11 Twin Doves Mon 2,100,000   Đã bao gồm ăn
Tue-Fri 2,300,000  
Sat   3,100,000
Sun 5h53 -8h06   3,700,000
11h20-13h33   3,100,000
12 Harmonie Mon-Fri 2,300,000    
Sat-Sun AM   3,050,000
PM   2,900,000
13  VietnamGolf & Country Club
 
Mon 05:45-13:00 2,300,000   Đã bao gồm ăn
Tue- Fri 05:45-13:00 2,450,000   Đã bao gồm ăn
15h30-17h30 2,250,000  
Sat-Sun 05:45-07h30   3,550,000  
11:00-13:00   3,350,000  
16:00-17h30   2,550,000  
14  Sea Links Golf & Country Club  Mon-Tue
Thur-Fri
1,900,000   Ngày lễ: 2.810.000
Wed   1,650,000  
Sat-Sun     2,710,000
15  Tan Son Nhat Golf Course   Mon 2,350,000    
Tue-Fri 05h30 - 08h29 2,500,000    
08h30 - 14h59 2,700,000    
15h00 2,500,000    
Sat-Sun and Holiday 05h30 - 08h29   3,600,000  
08h30 - 14h59   3,400,000  
15h00   2,800,000  
16  West  Lake Golf   Mon   6h00-14h00  1,600,000   Tặng 02 chai nước và 01 Voucher Kiosk
 Tue   6h00-14h00  1,800,000  
 Wed-Fri   5h30-13h00  1,900,000  
 13h01-15h30  1,700,000  
 Mon-Tue   14h01-15h00  1,500,000  
 Sat   5h00-15h30    3,000,000 Tặng 01 voucher ăn trưa và 02 chai nước
 Sun   5h00-12h00    3,000,000
 12h01-15h30    2,700,000
17  PGA NovaWorld Phan Thiet  Mon - Sun 2,100,000 3,100,000  
Thur 1,900,000    
Rates can be changed upon Golf courses's Changes 
0.10425 sec| 3443.727 kb