Tìm theo
Chỉ hiển thị Hot deals
Chọn ngày
Thời gian
Mức giá
Ba Na Hill Golf Resort - Domestic

Ba Na Hill Golf Resort - Domestic

Thôn An Sơn, xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng

40km từ Đà Nẵng

Người chơi: 1- 4 Số lỗ:18 lỗ

08:00 - 17:00

Tee time

Giá ngày thường

2,000,000 VNĐ

Giá cuối tuần

2,500,000 VNĐ
 • Tee time 16:08

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,500,000 VNĐ 4,800,000 VNĐ
  32°C weather

  16:08  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,500,000 VNĐ
  4,800,000 VNĐ
 • Tee time 16:16

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,500,000 VNĐ 4,800,000 VNĐ
  32°C weather

  16:16  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,500,000 VNĐ
  4,800,000 VNĐ
 • Tee time 16:24

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,500,000 VNĐ 4,800,000 VNĐ
  32°C weather

  16:24  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,500,000 VNĐ
  4,800,000 VNĐ
 • Tee time 16:32

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,500,000 VNĐ 4,800,000 VNĐ
  32°C weather

  16:32  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,500,000 VNĐ
  4,800,000 VNĐ
 • Tee time 16:40

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,500,000 VNĐ 4,800,000 VNĐ
  32°C weather

  16:40  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,500,000 VNĐ
  4,800,000 VNĐ
 • Tee time 16:48

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,500,000 VNĐ 4,800,000 VNĐ
  32°C weather

  16:48  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,500,000 VNĐ
  4,800,000 VNĐ
 • Tee time 16:56

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,500,000 VNĐ 4,800,000 VNĐ
  32°C weather

  16:56  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,500,000 VNĐ
  4,800,000 VNĐ
1.40317 sec| 1960.602 kb