Bảng giá ưu đãi đặt sân golf tháng 8 - August quotation golf booking

01/08/2022 - BẢNG GIÁ

Kính gửi Quý khách hàng!

Intergolf thân gửi đến Quý khách hàng bảng giá ưu đãi đặt sân golf tháng 8/2022.

Và tiếp theo vẫn là các gói combo golf & nghỉ dưỡng lên ngôi trong mùa du lịch. Các gói combo hấp dẫn, sang xịn mịn của Intergolf chắc chắn sẽ giải tỏa được cơn nóng bức của mùa hè này. Chi tiết xem tại:

CHÀO HÈ VỚI 12 COMBO GOLF & HOTEL TRÊN KHẮP VIỆT NAM.

Chi tiết bảng giá tháng 8:

NO GOLF COURSE DATE/TIME WEEKDAY WEEKEND BOOK NOW
 HỆ THỐNG SÂN GOLF VINPEARL 
1 Vinpearl Golf Hai Phong Mon-Sun 1,750,000 2,300,000 BOOK NOW
2 Vinpearl Golf Phu Quoc  Mon-Sun 1,700,000 2,100,000 BOOK NOW
3 Vinpearl Golf  Nha Trang  Mon-Sun 1,700,000 2,100,000 BOOK NOW
4 Vinpearl Golf Nam Hoi An  Mon-Sun 1,700,000 2,100,000 BOOK NOW
 HỆ THỐNG SÂN GOLF FLC 
1 FLC Ha Long Golf Club  Mon-Sun 1,750,000 2,500,000 BOOK NOW
2 FLC Sam Son Golf Links Mon-Sun 1,600,000 1,950,000 BOOK NOW
3 FLC Quang Binh Golf Club  Mon-Sun 1,450,000 1,800,000 BOOK NOW
4 FLC Quy Nhon Golf Links  Mon-Sun 1,450,000 1,800,000 BOOK NOW
 HỆ THỐNG SÂN GOLF MIỀN BẮC 
1  Tam Dao Golf Resort   Monday  6h30 1,450,000   BOOK NOW
 Tue - Fri  5h00-8h59 1,650,000  
9h00 1,450,000  
 Thur(Lady)  1,550,000  
 Sat - Sun  5h00- 8h00   3,100,000
10h00 - 14h00   2,550,000
15h00   2,100,000
2  Heron Lake Golf Course  Mon, Wed,Fri   1,950,000   BOOK NOW
Tue,Thur 1,950,000 2,860,000
3  Dai Lai Golf club   Monday  5h08 1,450,000   BOOK NOW
 Tue- Fri  5h00- 9h00 1,700,000  
9h01-15h00 1,500,000  
15h01-18h00 1,500,000  
 Sat, Sun, holiday  5h00-8h00   2,600,000
8h01- 15h00   2,500,000
15h01-18h00   1,850,000
 Tue and Fri  5h08 1,450,000  
4  Thanh Lanh Golf Club
Domestic
 
 Mon  2,000,000   BOOK NOW
 Tue- Fri   6h14-8h06  2,000,000 3,250,000
 Tue- Fri   10h58-12h58  2,000,000 3,050,000
 Mon-Fri   15h00-17h00  1,850,000 2,750,000 BOOK NOW
 Thanh Lanh Golf Club Inbound
 
 Mon-Sun    2,300,000 3,400,000
7  BRG Legend Hill Golf Resort   Mon-Fri 2,850,000 4,100,000 BOOK NOW
8  BRG Kings Island   Lake  2,250,000 3,200,000 BOOK NOW
Moutain  2,250,000 3,300,000 BOOK NOW
King 2,250,000 3,750,000 BOOK NOW
9  Sky Lake Golf & Resort
(Sky Side - Domestic) 
Mon 1,850,000   BOOK NOW
Tue - Fri  2,000,000  
Sat-Sun 5h50-7h49   3,200,000
11h22-13h07   2,950,000
 Sky Lake Golf & Resort
(Sky Side - Inbound) 
Mon-Sun 3,290,000 4,000,000 BOOK NOW
10 Long Bien Golf Course Mon   2,450,000   BOOK NOW
Tue-Fri 5h00-8h10 2,800,000  
8h11-14h59 2,600,000  
15h00 2,800,000  
Sat, Sun, Holiday 05h00-10h29   3,600,000
10h30-15h30   3,400,000
From15h31   3,000,000
11 BRG Ruby Tree Golf Club Mon-Sun 2,220,000 3,150,000 BOOK NOW
12 Sono Belle Hai Phong Mon-Sun 1,600,000 2,650,000 BOOK NOW
13 Tuan Chau Golf Resort Mon-Sun before 15h00 1,750,000 2,750,000 BOOK NOW
Mon-Sun After 15h00 2,050,000 3,050,000
14 Mong Cai International Golf Course Mon-Sun 1,550,000 1,550,000 BOOK NOW
15  Chi Linh Golf Club    Mon- Sun   1,750,000 2,750,000 BOOK NOW
16 Royal Golf Club Mon-Sun 1,650,000 2,700,000 BOOK NOW
17 Trang An Golf & Resort Mon - Sun 1,300,000 2,150,000 BOOK NOW
18 Amber Hills Golf & Resort Mon-Fri 1,500,000   BOOK NOW
Sat-Sun   2,500,000
19 Stone Valley Golf Resort (Kim Bảng) Mon 5h15-19h30 1,429,000   BOOK NOW
Tue-Fri 5h15-10h00 1,550,000  
10h01-14h00 1,400,000  
14h00-19h30 1,550,000  
Tue, Thur Lady only 1,379,000  
Tue-Fri Unlimited(10h01-14h00) 1,880,000  
Sat 5h15-12h30   2,650,000
12h31-19h30   2,500,000
Sun 5h15-12h30   2,650,000
12h31-18h00   2,200,000
20 HillTop Valley Golf Club  Mon 5h30-17h30 1,450,000   BOOK NOW
Tue-Fri 5h30-8h59 1,650,000  
9h00 1,450,000  
  5h30-10h29   2,850,000
Sat-Sun 10h30-14h59   2,450,000
  15:00   2,000,000
21 Phoenix Golf Resort Mon-Sun 1,763,000 2,938,000 BOOK NOW
 HỆ THỐNG SÂN GOLF MIỀN TRUNG 
1  Ba Na Hill Golf Resort
(Local Danang, Hue, Quang Nam, Quang Ngai) 
Mon-Sun 1,550,000 1,750,000 BOOK NOW
Ba Na Hill Golf Resort (Domestic)  Mon-Sun 1,650,000 2,000,000 BOOK NOW
2h00-5h00PM twightlight 1,300,000 1,500,000
Ba Na Hill Golf Resort (Inbound)  Mon-Sun 2,020,000 2,650,000  
2 Montgomerie
(Local Quảng Nam, Đà Nẵng)
all the tee time 1,800,000 2,000,000 BOOK NOW
Montgomerie Links Vietnam (Domestic) all the tee time 2,050,000 2,400,000
Montgomerie Links Vietnam (Inbound) all the tee time 2,200,000 2,600,000  
3 BRG Da Nang Golf Club  Mon-Fri Norman 1,930,000 2,380,000 BOOK NOW
Mon-Fri Nicklaus 1,930,000 2,380,000 BOOK NOW
Mon (Norman) Lady only 1,680,000   BOOK NOW
Sun
(Norman)
After 12h00   2,280,000
4 Laguna Lang Co Golf Course Wed-Sun Unlimited 2,500,000   BOOK NOW
Wed-Sun 1,600,000 1,600,000
After 14h00 1,600,000 1,600,000
Fri 1,200,000  
5 Cua Lo Golf Resort  Mon,tue,thur,Fri 1,550,000   BOOK NOW
Wed 1,290,000  
Sat, sun   2,250,000
6 Muong Thanh Dien Lam Golf all the tee time 1,450,000 2,200,000 BOOK NOW
7 Muong Thanh Xuan Thanh Golf Mon & Tue
( Before 7h00+After10h00)
1,400,000   BOOK NOW
Wed & Thur & Fri
( Before 7h00+After10h00)
1,500,000  
Mon-Fri
(7h00-10h00)
800,000  
Sat-Sun   2,350,000
8  KN Golf Links Cam Ranh  Mon-Fri 5:50 – 13h30 1,800,000 2,200,000 BOOK NOW
After 13h30 1,650,000 2,090,000
Thur 1,780,000  
9 Diamond Bay Golf Club  Mon,tue, Wed,Fri 6h00-13h59 1,750,000 2,050,000 BOOK NOW
Thur 1,600,000  
Twilight unlimited After 14h00 2,000,000 2,200,000
10 Hoiana Shores Golf Club Mon-Sun Local 1,450,000 1,700,000 BOOK NOW
Mon - Sun Domestic 1,650,000 1,950,000
Mon - Sun Inbound 2,300,000 2,700,000
11 Nara Binh Tien Golf Club Mon - Sun 1,100,000 1,700,000 BOOK NOW
 HỆ THỐNG SÂN GOLF MIỀN NAM 
1 Dalat Palace Golf Club
(fri, sat, sun  as weekend)
Mon - Sun 1,750,000 2,050,000 BOOK NOW
2 Sam Tuyen Lam Golf Resort  Mon - Fri 1,800,000 2,200,000 BOOK NOW
Mon-Fri After 13h30 1,700,000 2,100,000
Sam Tuyen Lam Golf Resort Stay and Play Mon- Thur 2,400,000  
Fri   2,600,000  
Sat-Sun     3,000,000
3 The Dalat at 1200
(WK Fri, Sat, Sun)
riêng caddy 1,700,000 2,000,000 BOOK NOW
4  Long Thanh Golf Resort  Mon-Fri Before 13:00 1,700,000   BOOK NOW
After 13:00 1,600,000  
Sat-Sun (After 12h35)   2,400,000
5 Dong Nai Golf Resort  Mon-Tue 1,200,000   BOOK NOW
Wed-Fri 1,300,000  
Sat   2,200,000
Sun   2,400,000
6 Paradise Golf & Resort Mon,Tue,Thur,Fri 2,050,000 2,800,000 BOOK NOW
Wed 2,000,000  
7 Taekwang Jeongsan Country Club Mon 1,650,000   BOOK NOW
Tue-Fri 1,800,000  
Sat - Sun Before 11h00   2,900,000
After 11h00   2,650,000
8
Song Be Golf Resort
Mon  N/A   BOOK NOW
Tue to Fri  2,180,000  
Sat + Sun  am   3,500,000
pm   2,750,000
9 The Bluff Ho Tram  Mon-Sun 3,250,000 4,150,000 BOOK NOW
11  VietnamGolf & Country Club   Mon+Fri 05:45-13:00 2,100,000   BOOK NOW
Fri 15:30-18:00 2,000,000  
Tue- Thur 05:45-13:00 2,250,000  
13h30-18:00 2,050,000  
Sat-Sun 05:45-08:00   3,250,000
11:00-13:00   3,050,000
16:00-18:00   2,250,000
12  Sea Links Golf & Country Club  Tue-Fri 1,700,000 2,400,000 BOOK NOW
14  West Lakes Golf & Villas   Mon-Tue   5h30-7h30  1,450,000   BOOK NOW
 7h31-12h00  1,550,000  
 12h01-13h00  1,450,000  
 13h01-14h30  1,500,000  
 Wed-Fri   5h30-7h30  1,550,000  
 7h31-12h00  1,650,000  
 12h01-13h00  1,550,000  
 13h01-14h30  1,600,000  
 Wed&Fri   27 holes  1,900,000  
 Tue-Thur   36 holes  2,300,000  
 Mon-Fri   14h01-15h00  1,350,000  
 Sat-Sun   5h30-6h30    2,450,000
 6h31-13h00    2,650,000
 13h01-14h30    2,600,000
15  PGA NovaWorld Phan Thiet Mon - Sun 1,900,000 2,900,000 BOOK NOW
Thur 1,700,000  
Rates can be changed upon Golf courses's Changes 
0.09324 sec| 3171.359 kb