Bảng giá đặt sân golf kỳ nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương - 30/04-01/05

25/04/2023 - BẢNG GIÁ

THÔNG BÁO BẢNG GIÁ CÁC SÂN GOLF DỊP LỄ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG, KỶ NIỆM NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM 30/4 VÀ QUỐC TẾ LAO ĐỘNG 01/5

Intergolf kính chúc quý khách hàng có kỳ nghỉ lễ lành mạnh và vui khỏe.

BIỂU PHÍ DỊCH VỤ GOLF  | GOLF TARIFF
No Golf Course Date/Time Public Holiday Xe điện lẻ/ Odd Buggy Bonus
InterGolf
HỆ THỐNG SÂN GOLF VINPEARL | VINPEARL GOLF COURSE 
1 Vinpearl Golf Hải Phòng 29/04-01/05 2,600,000 Surcharge 450.000  
2 Vinpearl Golf Phú Quốc 29/04-01/05 2,800,000 Surcharge 450.000  
3 Vinpearl  Golf Nha Trang 29/04-01/05 2,800,000 Surcharge 450.000  
4 Vinpearl Golf Nam Hội An  29/04-01/05 2,800,000 Surcharge 450.000  
HỆ THỐNG SÂN GOLF FLC | FLC GOLF COURSE 
1 FLC Hạ Long Golf  29/04-01/05 3,700,000 Surcharge 400.000  
2 FLC Sam Son Golf Link 29/04-01/05 2,550,000 Surcharge 400.000  
3 FLC Quảng Bình  29/04-01/05 2,500,000 Surcharge 400.000  
4 FLC Quy Nhon Golf Links  29/04-01/05 2,500,000 Surcharge 400.000  
SÂN GOLF MIỀN BẮC| NORTH GOLF COURSE
1 Tam Dao Golf  Resort 29/04-03/05 5h00- 8h00 3,250,000 Surcharge 330.000 Free 1 bottle water 
10h00 - 14h00 2,950,000 Surcharge 330.000
15h00 2,300,000 Surcharge 330.000
2 Heron Lake Golf Course 29/05-03/05 3,050,000 Surcharge 360.000  
3 Đại lải Golf club 29/04-03/05 5h00-15h00 2,900,000 Surcharge 110.000  
15h01-18h00 1,900,000 Surcharge 110.000
4 Thanh Lanh Golf Club
 
29/04-03/05 6h14-7h58 3,400,000 Surcharge
500.000
 
10h58-12h58 3,350,000 Surcharge
500.000
 Night Golf 2,700,000 Surcharge
500.000
5 Hanoi Golf Club ( Minh Trí) 29/04-03/05 Before 15h00 3,550,000 Surcharge 240.000  
After 15h00 2,550,000 Surcharge 240.000  
6 Legend Hill Golf Resort  29/04-03/05 4,250,000    
7 BRG Kings Island Lake Side 29/04-03/05 Lake 3,400,000    
Moutain  3,500,000  
King 3,500,000  
8 Sky Lake Golf & Resort
Sky Side Domestic
29/04-03/05 Morning 3,500,000 Surcharge 430.000  
Afternoon 3,200,000 Surcharge 430.000
Sky Lake Golf & Resort
Sky Side Inbound
Morning 4,350,000 Surcharge 430.000
Afternoon 3,910,000 Surcharge 430.000
9 Long Biên Golf Course 29/04-02/05 05h00-10h29 4,100,000 Surcharge 300.000  
10h30-15h30 3,850,000 Surcharge 300.000
From15h31 3,250,000 Surcharge 300.000
10 Ruby Tree Golf Club 29/04-03/05 3,250,000 Surcharge 350.000  
11 Sono belle Hải Phòng (Sông Giá) 29/04-02/05 2,950,000 Surcharge 350.000  
12 Tuần Châu Golf Resort 29/04-02/05 Domestic 3,300,000 Surcharge 200.000  
Inbound 3,400,000 Surcharge 200.000
13 Móng Cái International Golf Course 29/04-03/05   1,500,000    
14 Chí Linh Star Golf & Country Club  29/04-03/05 3,000,000 Surcharge 400.000  
15 Royal Golf 29/04-03/05 2,650,000 Surcharge 220.000  
16 Tràng an 29/04-02/05 2,150,000 Surcharge 250.000  
17 Amber Hills Golf & Resort (Yên Dũng) 29/04-03/05 2,650,000 Surcharge 120.000  
18 Sân Golf Kim Bảng - Stone Valley Golf Resort  29/04-30/04 2,900,000    
01/05-03/05   1,900,000    
19 HillTop Valley Golf Club  29/04-02/05 5h30-10h29 3,050,000 Surcharge 400.000 Include 1 lunch buffet
10h30-14h59 2,850,000 Surcharge 400.000
15:00 2,250,000 Surcharge 400.000
03/05 5h30-9h29 1,950,000 Surcharge 400.000  
9h30-14h59 2,150,000 Surcharge 400.000  
15h00 1,800,000 Surcharge 400.000  
20 Phoenix Golf Resort
Vietnamese
29/04-03/05 3,050,000 Surcharge 470.000  
Phoenix Golf Resort
Inbound
29/04-03/05 3,300,000 Surcharge 470.000  
SÂN GOLF MIỀN TRUNG| CENTRAL GOLF COURSE
1 Bà Nà Hill Golf Resort (Domestic)  29/04-01/05 2,400,000 Surcharge 450.000  
Bà Nà Hill Golf Resort (Inbound)  29/04-01/05 3,400,000 Surcharge 450.000
2 Montgomerie Links Vietnamese 29/04-01/05 2,550,000 Surcharge 450.000  
Montgomerie Links
Foreigner
29/04-01/05 3,200,000 Surcharge 450.000
3 Danang brg Golf Club  29/04-03/05 Norman 3,650,000    
29/04-03/05 Nicklaus 3,800,000    
4 Laguna LangCo Golf
Course Domestic
29/04-02/05 2,200,000    
Laguna LangCo Golf
 Course Inbound
29/04-02/05 3,000,000    
5 Cualo Golf Resort  29/04-03/05 2,300,000 Surcharge 300.000  
6 Mường Thanh Diễn Lâm 29/04-03/05 2,200,000 Surcharge 300.000  
7 Mường Thanh Xuân Thành 29/04-03/05 2,250,000 Surcharge 300.000  
8 KN Golf Links Cam Ranh 29/04-01/05 2,200,000    
9 Diamond Bay Golf Club To  29/04-01/05 2,450,000 Surcharge 400.000  
10 Hoiana Shores Golf Club 29/04-01/05 Vietnamese 2,600,000 Surcharge 540.000  
Foreigner 3,100,000 Surcharge 540.000  
11 Nara Bình Tiên 29/04-01/05 2,200,000    
SÂN GOLF MIỀN TRUNG| SOUTH GOLF COURSE
1 Dalat Palace Golf Club (fri, sat, sun  as weekend) 29/04-01/05 2,250,000 Surcharge 450.000  
2 Sacom Tuyen Lam Golf Resort  29/04-01/05 2,250,000 Surcharge 400.000  
3 The Dalat 1200 (WK Fri, Sat, Sun) 29/04-01/05 2,450,000 Surcharge 400.000  
02/05-03/05 2,150,000 Surcharge 400.000  
4 Long Thành Golf Resort 29/04-01/05 Before 12h35 3,150,000 Surcharge 400.000  
After 12h35 2,800,000 Surcharge 400.000  
02/05-03/05   2,500,000 Surcharge 400.000 Include Lunch Buffet
5 Dongnai Golf Resort  29/04-02/05 2,700,000 Surcharge 300.000  
6 Paradise Golf  29/04-01/05 2,900,000 Surcharge 400.000  
02/05   2,800,000 Surcharge 400.000  
7 Taekwang Jeongsan Country club  29/04-01/05 Before 11h00 2,950,000 Surcharge 400.000  
After 11h00 2,750,000 Surcharge 400.000
8
Song Be Golf Resort
29/04-01/05 3,000,000 Surcharge 300.000  
9 Châu Đức 29/04-01/05 2,720,000    
10 The Bluff Ho Tram  29/04-01/05 4,050,000 Surcharge 585,000  
11 Twin Doves 29/04-01/05 5h53 -8h06 3,750,000 Surcharge 400.000 Plus Lunch Meal
11h20-13h33 3,150,000 Surcharge 400.000
12 Harmonie 29/04-01/05 AM 3,100,000    
PM 2,950,000  
13 VietnamGolf & Country Club 29/04-01/05 05:45-07h30 3,550,000 Surcharge 400.000  
11:00-13:00 3,350,000 Surcharge 400.000  
16:00-17h30 2,550,000 Surcharge 400.000
14 Sea Links Golf & Country Club 29/04-02/05 2,710,000 Surcharge 550.000  
15 Tan Son Nhat Golf Course  29/04-03/05 05h30 - 08h29 3,650,000   Include meal
08h30 - 14h59 3,450,000  
15h00 2,850,000  
16 West  Lake Golf 29/04-01/05   3,100,000   Include 1 lunch Meal and Drink
02/05-03/05   1,750,000  
17 PGA NovaWorld Phan Thiet 29/04-01/05 2,700,000    
0.10196 sec| 2829.664 kb