Tìm theo
Chỉ hiển thị Hot deals
Chọn ngày
Thời gian
Mức giá
Tuan Chau Golf Resort Domestic

Tuan Chau Golf Resort Domestic

P. Tuần Châu, Tp. Hạ Long, Quảng Ninh, Việt Nam

148 km

Người chơi: 1- 4 Số lỗ:18 lỗ

05:30 - 17:00

Tee time

Giá ngày thường

1,650,000 VNĐ

Giá cuối tuần

2,650,000 VNĐ
 • Tee time 15:38

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy , Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy ,
  2,650,000 VNĐ 3,400,000 VNĐ

  15:38  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,650,000 VNĐ
  3,400,000 VNĐ
 • Tee time 15:46

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy , Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy ,
  2,650,000 VNĐ 3,400,000 VNĐ

  15:46  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,650,000 VNĐ
  3,400,000 VNĐ
 • Tee time 15:54

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy , Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy ,
  2,650,000 VNĐ 3,400,000 VNĐ

  15:54  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,650,000 VNĐ
  3,400,000 VNĐ
 • Tee time 16:02

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy , Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy ,
  2,650,000 VNĐ 3,400,000 VNĐ

  16:02  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,650,000 VNĐ
  3,400,000 VNĐ
 • Tee time 16:10

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy , Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy ,
  2,650,000 VNĐ 3,400,000 VNĐ

  16:10  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,650,000 VNĐ
  3,400,000 VNĐ
 • Tee time 16:18

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy , Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy ,
  2,650,000 VNĐ 3,400,000 VNĐ

  16:18  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,650,000 VNĐ
  3,400,000 VNĐ
 • Tee time 16:26

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy , Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy ,
  2,650,000 VNĐ 3,400,000 VNĐ

  16:26  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,650,000 VNĐ
  3,400,000 VNĐ
 • Tee time 16:34

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy , Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy ,
  2,650,000 VNĐ 3,400,000 VNĐ

  16:34  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,650,000 VNĐ
  3,400,000 VNĐ
 • Tee time 16:42

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy , Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy ,
  2,650,000 VNĐ 3,400,000 VNĐ

  16:42  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,650,000 VNĐ
  3,400,000 VNĐ
 • Tee time 16:50

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy , Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy ,
  2,650,000 VNĐ 3,400,000 VNĐ

  16:50  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,650,000 VNĐ
  3,400,000 VNĐ
 • Tee time 16:58

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy , Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy ,
  2,650,000 VNĐ 3,400,000 VNĐ

  16:58  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,650,000 VNĐ
  3,400,000 VNĐ
0.34059 sec| 1994.344 kb