Tìm theo
Chỉ hiển thị Hot deals
Chọn ngày
Thời gian
Mức giá
Taekwang Jeongsan Country club

Taekwang Jeongsan Country club

Đảo Ông Cồn, Hiệp Phước, Đại Phước, Nhơn Trạch, Đồng Nai

Người chơi: 1- 4 Số lỗ:18 lỗ

5:30 - 13:30

Tee time

Giá ngày thường

1,550,000 VNĐ

Giá cuối tuần

2,250,000 VNĐ
 • Tee time

  12:37

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,550,000 VNĐ
  2,550,000 VNĐ

  12:37 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,550,000 VNĐ
  2,550,000 VNĐ
 • Tee time

  12:44

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,550,000 VNĐ
  2,550,000 VNĐ

  12:44 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,550,000 VNĐ
  2,550,000 VNĐ
 • Tee time

  12:51

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,550,000 VNĐ
  2,550,000 VNĐ

  12:51 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,550,000 VNĐ
  2,550,000 VNĐ
 • Tee time

  12:58

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,550,000 VNĐ
  2,550,000 VNĐ

  12:58 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,550,000 VNĐ
  2,550,000 VNĐ
 • Tee time

  13:05

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,550,000 VNĐ
  2,550,000 VNĐ

  13:05 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,550,000 VNĐ
  2,550,000 VNĐ
 • Tee time

  13:12

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,550,000 VNĐ
  2,550,000 VNĐ

  13:12 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,550,000 VNĐ
  2,550,000 VNĐ
 • Tee time

  13:19

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,550,000 VNĐ
  2,550,000 VNĐ

  13:19 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,550,000 VNĐ
  2,550,000 VNĐ
 • Tee time

  13:26

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,550,000 VNĐ
  2,550,000 VNĐ

  13:26 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,550,000 VNĐ
  2,550,000 VNĐ
 • Tee time

  11:50

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,550,000 VNĐ
  2,550,000 VNĐ

  11:50 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,550,000 VNĐ
  2,550,000 VNĐ
 • Tee time

  11:57

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,550,000 VNĐ
  2,550,000 VNĐ

  11:57 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,550,000 VNĐ
  2,550,000 VNĐ
 • Tee time

  12:04

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,550,000 VNĐ
  2,550,000 VNĐ

  12:04 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,550,000 VNĐ
  2,550,000 VNĐ
 • Tee time

  12:11

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,550,000 VNĐ
  2,550,000 VNĐ

  12:11 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,550,000 VNĐ
  2,550,000 VNĐ
 • Tee time

  12:18

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,550,000 VNĐ
  2,550,000 VNĐ

  12:18 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,550,000 VNĐ
  2,550,000 VNĐ
 • Tee time

  12:25

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,550,000 VNĐ
  2,550,000 VNĐ

  12:25 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,550,000 VNĐ
  2,550,000 VNĐ
0.27736 sec| 1870.922 kb