Tìm theo
Chỉ hiển thị Hot deals
Chọn ngày
Thời gian
Mức giá
FLC Sầm Sơn Golf Links

FLC Sầm Sơn Golf Links

xã Quảng Cư, thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Cách Hà Nội 170km

Người chơi: 1- 4 Số lỗ:18 lỗ

5:30 - 17:00

Tee time

Giá ngày thường

1,310,000 VNĐ

Giá cuối tuần

2,500,000 VNĐ
 • Tee time 13:22

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy , Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy ,
  2,500,000 VNĐ 3,000,000 VNĐ

  13:22  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,500,000 VNĐ
  3,000,000 VNĐ
 • Tee time 16:08

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy , Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy ,
  2,500,000 VNĐ 3,000,000 VNĐ

  16:08  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,500,000 VNĐ
  3,000,000 VNĐ
 • Tee time 16:16

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy , Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy ,
  2,500,000 VNĐ 3,000,000 VNĐ

  16:16  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,500,000 VNĐ
  3,000,000 VNĐ
 • Tee time 16:24

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy , Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy ,
  2,500,000 VNĐ 3,000,000 VNĐ

  16:24  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,500,000 VNĐ
  3,000,000 VNĐ
 • Tee time 16:32

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy , Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy ,
  2,500,000 VNĐ 3,000,000 VNĐ

  16:32  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,500,000 VNĐ
  3,000,000 VNĐ
 • Tee time 16:40

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy , Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy ,
  2,500,000 VNĐ 3,000,000 VNĐ

  16:40  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,500,000 VNĐ
  3,000,000 VNĐ
 • Tee time 16:48

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy , Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy ,
  2,500,000 VNĐ 3,000,000 VNĐ

  16:48  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,500,000 VNĐ
  3,000,000 VNĐ
 • Tee time 16:56

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy , Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy ,
  2,500,000 VNĐ 3,000,000 VNĐ

  16:56  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,500,000 VNĐ
  3,000,000 VNĐ
0.50139 sec| 2023.25 kb