Tìm theo
Chỉ hiển thị Hot deals
Chọn ngày
Thời gian
Mức giá
Dong Nai Golf Resort

Dong Nai Golf Resort

Quốc Lộ 1A, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Cách Trung Tâm T.P Hồ Chí Minh khoảng 50km

Người chơi: 1- 4 Số lỗ:18 lỗ

5:30 - 13:00

Tee time

Giá ngày thường

1,200,000 VNĐ

Giá cuối tuần

2,200,000 VNĐ
 • Tee time

  10:10

  Green Fee + Caddie Fee
  2,200,000 VNĐ
  2,800,000 VNĐ

  10:10 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,200,000 VNĐ
  2,800,000 VNĐ
 • Tee time

  10:17

  Green Fee + Caddie Fee
  2,200,000 VNĐ
  2,800,000 VNĐ

  10:17 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,200,000 VNĐ
  2,800,000 VNĐ
 • Tee time

  10:24

  Green Fee + Caddie Fee
  2,200,000 VNĐ
  2,800,000 VNĐ

  10:24 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,200,000 VNĐ
  2,800,000 VNĐ
 • Tee time

  10:31

  Green Fee + Caddie Fee
  2,200,000 VNĐ
  2,800,000 VNĐ

  10:31 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,200,000 VNĐ
  2,800,000 VNĐ
 • Tee time

  10:38

  Green Fee + Caddie Fee
  2,200,000 VNĐ
  2,800,000 VNĐ

  10:38 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,200,000 VNĐ
  2,800,000 VNĐ
 • Tee time

  10:45

  Green Fee + Caddie Fee
  2,200,000 VNĐ
  2,800,000 VNĐ

  10:45 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,200,000 VNĐ
  2,800,000 VNĐ
 • Tee time

  10:52

  Green Fee + Caddie Fee
  2,200,000 VNĐ
  2,800,000 VNĐ

  10:52 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,200,000 VNĐ
  2,800,000 VNĐ
 • Tee time

  10:59

  Green Fee + Caddie Fee
  2,200,000 VNĐ
  2,800,000 VNĐ

  10:59 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,200,000 VNĐ
  2,800,000 VNĐ
 • Tee time

  11:07

  Green Fee + Caddie Fee
  2,200,000 VNĐ
  2,800,000 VNĐ

  11:07 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,200,000 VNĐ
  2,800,000 VNĐ
 • Tee time

  11:14

  Green Fee + Caddie Fee
  2,200,000 VNĐ
  2,800,000 VNĐ

  11:14 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,200,000 VNĐ
  2,800,000 VNĐ
 • Tee time

  11:21

  Green Fee + Caddie Fee
  2,200,000 VNĐ
  2,800,000 VNĐ

  11:21 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,200,000 VNĐ
  2,800,000 VNĐ
 • Tee time

  11:28

  Green Fee + Caddie Fee
  2,200,000 VNĐ
  2,800,000 VNĐ

  11:28 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,200,000 VNĐ
  2,800,000 VNĐ
 • Tee time

  11:35

  Green Fee + Caddie Fee
  2,200,000 VNĐ
  2,800,000 VNĐ

  11:35 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,200,000 VNĐ
  2,800,000 VNĐ
 • Tee time

  11:42

  Green Fee + Caddie Fee
  2,200,000 VNĐ
  2,800,000 VNĐ

  11:42 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,200,000 VNĐ
  2,800,000 VNĐ
 • Tee time

  11:49

  Green Fee + Caddie Fee
  2,200,000 VNĐ
  2,800,000 VNĐ

  11:49 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,200,000 VNĐ
  2,800,000 VNĐ
 • Tee time

  11:56

  Green Fee + Caddie Fee
  2,200,000 VNĐ
  2,800,000 VNĐ

  11:56 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,200,000 VNĐ
  2,800,000 VNĐ
 • Tee time

  12:03

  Green Fee + Caddie Fee
  2,200,000 VNĐ
  2,800,000 VNĐ

  12:03 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,200,000 VNĐ
  2,800,000 VNĐ
 • Tee time

  12:10

  Green Fee + Caddie Fee
  2,200,000 VNĐ
  2,800,000 VNĐ

  12:10 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,200,000 VNĐ
  2,800,000 VNĐ
 • Tee time

  12:17

  Green Fee + Caddie Fee
  2,200,000 VNĐ
  2,800,000 VNĐ

  12:17 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,200,000 VNĐ
  2,800,000 VNĐ
 • Tee time

  12:24

  Green Fee + Caddie Fee
  2,200,000 VNĐ
  2,800,000 VNĐ

  12:24 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,200,000 VNĐ
  2,800,000 VNĐ
 • Tee time

  12:31

  Green Fee + Caddie Fee
  2,200,000 VNĐ
  2,800,000 VNĐ

  12:31 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,200,000 VNĐ
  2,800,000 VNĐ
 • Tee time

  12:38

  Green Fee + Caddie Fee
  2,200,000 VNĐ
  2,800,000 VNĐ

  12:38 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,200,000 VNĐ
  2,800,000 VNĐ
 • Tee time

  12:45

  Green Fee + Caddie Fee
  2,200,000 VNĐ
  2,800,000 VNĐ

  12:45 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,200,000 VNĐ
  2,800,000 VNĐ
 • Tee time

  12:52

  Green Fee + Caddie Fee
  2,200,000 VNĐ
  2,800,000 VNĐ

  12:52 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,200,000 VNĐ
  2,800,000 VNĐ
 • Tee time

  12:59

  Green Fee + Caddie Fee
  2,200,000 VNĐ
  2,800,000 VNĐ

  12:59 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,200,000 VNĐ
  2,800,000 VNĐ
0.33824 sec| 1935.508 kb