Tìm theo
Chỉ hiển thị Hot deals
Chọn ngày
Thời gian
Mức giá
Dai Lai Golf Club

Dai Lai Golf Club

Ngọc Thanh, Phúc Yên, Vĩnh Phúc

Cách Hà Nội 40Km

Người chơi: 1- 4 Số lỗ:27 lỗ

05:30 - 18:00

Tee time

Giá ngày thường

1,450,000 VNĐ

Giá cuối tuần

1,750,000 VNĐ
 • Tee time

  11:08

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,500,000 VNĐ
  2,600,000 VNĐ

  11:08 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,500,000 VNĐ
  2,600,000 VNĐ
 • Tee time

  11:16

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,500,000 VNĐ
  2,600,000 VNĐ

  11:16 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,500,000 VNĐ
  2,600,000 VNĐ
 • Tee time

  11:24

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,500,000 VNĐ
  2,600,000 VNĐ

  11:24 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,500,000 VNĐ
  2,600,000 VNĐ
 • Tee time

  11:32

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,500,000 VNĐ
  2,600,000 VNĐ

  11:32 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,500,000 VNĐ
  2,600,000 VNĐ
 • Tee time

  11:40

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,500,000 VNĐ
  2,600,000 VNĐ

  11:40 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,500,000 VNĐ
  2,600,000 VNĐ
 • Tee time

  11:48

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,500,000 VNĐ
  2,600,000 VNĐ

  11:48 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,500,000 VNĐ
  2,600,000 VNĐ
 • Tee time

  11:56

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,500,000 VNĐ
  2,600,000 VNĐ

  11:56 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,500,000 VNĐ
  2,600,000 VNĐ
 • Tee time

  12:04

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,500,000 VNĐ
  2,600,000 VNĐ

  12:04 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,500,000 VNĐ
  2,600,000 VNĐ
 • Tee time

  12:12

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,500,000 VNĐ
  2,600,000 VNĐ

  12:12 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,500,000 VNĐ
  2,600,000 VNĐ
 • Tee time

  12:20

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,500,000 VNĐ
  2,600,000 VNĐ

  12:20 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,500,000 VNĐ
  2,600,000 VNĐ
 • Tee time

  12:28

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,500,000 VNĐ
  2,600,000 VNĐ

  12:28 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,500,000 VNĐ
  2,600,000 VNĐ
 • Tee time

  12:36

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,500,000 VNĐ
  2,600,000 VNĐ

  12:36 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,500,000 VNĐ
  2,600,000 VNĐ
 • Tee time

  12:44

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,500,000 VNĐ
  2,600,000 VNĐ

  12:44 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,500,000 VNĐ
  2,600,000 VNĐ
 • Tee time

  12:52

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,500,000 VNĐ
  2,600,000 VNĐ

  12:52 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,500,000 VNĐ
  2,600,000 VNĐ
 • Tee time

  16:08

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,850,000 VNĐ
  1,950,000 VNĐ

  16:08 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,850,000 VNĐ
  1,950,000 VNĐ
 • Tee time

  16:16

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,850,000 VNĐ
  1,950,000 VNĐ

  16:16 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,850,000 VNĐ
  1,950,000 VNĐ
 • Tee time

  16:24

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,850,000 VNĐ
  1,950,000 VNĐ

  16:24 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,850,000 VNĐ
  1,950,000 VNĐ
 • Tee time

  16:32

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,850,000 VNĐ
  1,950,000 VNĐ

  16:32 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,850,000 VNĐ
  1,950,000 VNĐ
 • Tee time

  16:40

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,850,000 VNĐ
  1,950,000 VNĐ

  16:40 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,850,000 VNĐ
  1,950,000 VNĐ
 • Tee time

  16:48

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,850,000 VNĐ
  1,950,000 VNĐ

  16:48 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,850,000 VNĐ
  1,950,000 VNĐ
 • Tee time

  16:56

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,850,000 VNĐ
  1,950,000 VNĐ

  16:56 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,850,000 VNĐ
  1,950,000 VNĐ
 • Tee time

  17:04

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,850,000 VNĐ
  1,950,000 VNĐ

  17:04 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,850,000 VNĐ
  1,950,000 VNĐ
 • Tee time

  17:12

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,850,000 VNĐ
  1,950,000 VNĐ

  17:12 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,850,000 VNĐ
  1,950,000 VNĐ
 • Tee time

  17:20

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,850,000 VNĐ
  1,950,000 VNĐ

  17:20 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,850,000 VNĐ
  1,950,000 VNĐ
 • Tee time

  17:28

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,850,000 VNĐ
  1,950,000 VNĐ

  17:28 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,850,000 VNĐ
  1,950,000 VNĐ
 • Tee time

  17:36

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,850,000 VNĐ
  1,950,000 VNĐ

  17:36 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,850,000 VNĐ
  1,950,000 VNĐ
 • Tee time

  17:44

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,850,000 VNĐ
  1,950,000 VNĐ

  17:44 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,850,000 VNĐ
  1,950,000 VNĐ
 • Tee time

  17:52

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,850,000 VNĐ
  1,950,000 VNĐ

  17:52 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,850,000 VNĐ
  1,950,000 VNĐ
0.34856 sec| 2066.828 kb