Tìm theo
Chỉ hiển thị Hot deals
Chọn ngày
Thời gian
Mức giá
Vinpearl Golf Nha Trang

Vinpearl Golf Nha Trang

Vĩnh Nguyên, tp. Nha Trang, Khánh Hòa

Người chơi: 1- 4 Số lỗ:18 lỗ

5:30 - 17:00

Tee time

Giá ngày thường

1,700,000 VNĐ

Giá cuối tuần

2,100,000 VNĐ
 • Tee time

  05:40

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,100,000 VNĐ
  3,900,000 VNĐ

  05:40 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,100,000 VNĐ
  3,900,000 VNĐ
 • Tee time

  05:50

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,100,000 VNĐ
  3,900,000 VNĐ

  05:50 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,100,000 VNĐ
  3,900,000 VNĐ
 • Tee time

  06:00

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,100,000 VNĐ
  3,900,000 VNĐ

  06:00 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,100,000 VNĐ
  3,900,000 VNĐ
 • Tee time

  06:10

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,100,000 VNĐ
  3,900,000 VNĐ

  06:10 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,100,000 VNĐ
  3,900,000 VNĐ
 • Tee time

  06:20

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,100,000 VNĐ
  3,900,000 VNĐ

  06:20 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,100,000 VNĐ
  3,900,000 VNĐ
 • Tee time

  06:30

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,100,000 VNĐ
  3,900,000 VNĐ

  06:30 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,100,000 VNĐ
  3,900,000 VNĐ
 • Tee time

  06:40

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,100,000 VNĐ
  3,900,000 VNĐ

  06:40 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,100,000 VNĐ
  3,900,000 VNĐ
 • Tee time

  06:50

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,100,000 VNĐ
  3,900,000 VNĐ

  06:50 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,100,000 VNĐ
  3,900,000 VNĐ
 • Tee time

  07:00

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,100,000 VNĐ
  3,900,000 VNĐ

  07:00 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,100,000 VNĐ
  3,900,000 VNĐ
 • Tee time

  07:10

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,100,000 VNĐ
  3,900,000 VNĐ

  07:10 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,100,000 VNĐ
  3,900,000 VNĐ
 • Tee time

  07:20

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,100,000 VNĐ
  3,900,000 VNĐ

  07:20 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,100,000 VNĐ
  3,900,000 VNĐ
 • Tee time

  07:30

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,100,000 VNĐ
  3,900,000 VNĐ

  07:30 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,100,000 VNĐ
  3,900,000 VNĐ
 • Tee time

  07:40

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,100,000 VNĐ
  3,900,000 VNĐ

  07:40 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,100,000 VNĐ
  3,900,000 VNĐ
 • Tee time

  07:50

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,100,000 VNĐ
  3,900,000 VNĐ

  07:50 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,100,000 VNĐ
  3,900,000 VNĐ
 • Tee time

  08:00

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,100,000 VNĐ
  3,900,000 VNĐ

  08:00 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,100,000 VNĐ
  3,900,000 VNĐ
 • Tee time

  08:10

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,100,000 VNĐ
  3,900,000 VNĐ

  08:10 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,100,000 VNĐ
  3,900,000 VNĐ
 • Tee time

  08:20

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,100,000 VNĐ
  3,900,000 VNĐ

  08:20 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,100,000 VNĐ
  3,900,000 VNĐ
 • Tee time

  11:10

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,100,000 VNĐ
  3,900,000 VNĐ

  11:10 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,100,000 VNĐ
  3,900,000 VNĐ
 • Tee time

  11:20

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,100,000 VNĐ
  3,900,000 VNĐ

  11:20 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,100,000 VNĐ
  3,900,000 VNĐ
 • Tee time

  11:30

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,100,000 VNĐ
  3,900,000 VNĐ

  11:30 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,100,000 VNĐ
  3,900,000 VNĐ
 • Tee time

  11:40

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,100,000 VNĐ
  3,900,000 VNĐ

  11:40 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,100,000 VNĐ
  3,900,000 VNĐ
 • Tee time

  11:50

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,100,000 VNĐ
  3,900,000 VNĐ

  11:50 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,100,000 VNĐ
  3,900,000 VNĐ
 • Tee time

  12:00

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,100,000 VNĐ
  3,900,000 VNĐ

  12:00 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,100,000 VNĐ
  3,900,000 VNĐ
 • Tee time

  12:10

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,100,000 VNĐ
  3,900,000 VNĐ

  12:10 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,100,000 VNĐ
  3,900,000 VNĐ
 • Tee time

  12:20

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,100,000 VNĐ
  3,900,000 VNĐ

  12:20 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,100,000 VNĐ
  3,900,000 VNĐ
 • Tee time

  12:30

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,100,000 VNĐ
  3,900,000 VNĐ

  12:30 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,100,000 VNĐ
  3,900,000 VNĐ
 • Tee time

  12:40

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,100,000 VNĐ
  3,900,000 VNĐ

  12:40 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,100,000 VNĐ
  3,900,000 VNĐ
 • Tee time

  12:50

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,100,000 VNĐ
  3,900,000 VNĐ

  12:50 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,100,000 VNĐ
  3,900,000 VNĐ
0.73878 sec| 1957.016 kb