Tìm theo
Chỉ hiển thị Hot deals
Chọn ngày
Thời gian
Mức giá
Long Biên Golf Course

Long Biên Golf Course

Khu trung đoàn 918, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, Thành Phố Hà Nội

Quận Long Biên, Thành Phố Hà Nội

Người chơi: 1- 4 Số lỗ:27 lỗ

6:00 - 17:00

Tee time

Giá ngày thường

2,450,000 VNĐ

Giá cuối tuần

3,000,000 VNĐ
 • Tee time

  15:12

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  3,000,000 VNĐ
  3,000,000 VNĐ
  31°C weather

  15:12 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,000,000 VNĐ
  3,000,000 VNĐ
 • Tee time

  15:24

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  3,000,000 VNĐ
  3,000,000 VNĐ
  31°C weather

  15:24 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,000,000 VNĐ
  3,000,000 VNĐ
 • Tee time

  15:36

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  3,000,000 VNĐ
  3,000,000 VNĐ
  31°C weather

  15:36 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,000,000 VNĐ
  3,000,000 VNĐ
 • Tee time

  15:48

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  3,000,000 VNĐ
  3,000,000 VNĐ
  31°C weather

  15:48 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,000,000 VNĐ
  3,000,000 VNĐ
 • Tee time

  16:00

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  3,000,000 VNĐ
  3,000,000 VNĐ
  31°C weather

  16:00 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,000,000 VNĐ
  3,000,000 VNĐ
 • Tee time

  16:12

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  3,000,000 VNĐ
  3,000,000 VNĐ
  31°C weather

  16:12 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,000,000 VNĐ
  3,000,000 VNĐ
 • Tee time

  16:24

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  3,000,000 VNĐ
  3,000,000 VNĐ
  31°C weather

  16:24 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,000,000 VNĐ
  3,000,000 VNĐ
 • Tee time

  16:36

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  3,000,000 VNĐ
  3,000,000 VNĐ
  31°C weather

  16:36 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,000,000 VNĐ
  3,000,000 VNĐ
 • Tee time

  16:48

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  3,000,000 VNĐ
  3,000,000 VNĐ
  31°C weather

  16:48 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,000,000 VNĐ
  3,000,000 VNĐ
 • Tee time

  11:48

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  3,400,000 VNĐ
  3,200,000 VNĐ
  31°C weather

  11:48 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,400,000 VNĐ
  3,200,000 VNĐ
 • Tee time

  12:00

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  3,400,000 VNĐ
  3,200,000 VNĐ
  31°C weather

  12:00 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,400,000 VNĐ
  3,200,000 VNĐ
 • Tee time

  12:12

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  3,400,000 VNĐ
  3,200,000 VNĐ
  31°C weather

  12:12 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,400,000 VNĐ
  3,200,000 VNĐ
 • Tee time

  12:24

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  3,400,000 VNĐ
  3,200,000 VNĐ
  31°C weather

  12:24 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,400,000 VNĐ
  3,200,000 VNĐ
 • Tee time

  12:36

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  3,400,000 VNĐ
  3,200,000 VNĐ
  31°C weather

  12:36 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,400,000 VNĐ
  3,200,000 VNĐ
 • Tee time

  12:48

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  3,400,000 VNĐ
  3,200,000 VNĐ
  31°C weather

  12:48 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,400,000 VNĐ
  3,200,000 VNĐ
0.37042 sec| 1885.555 kb