Tìm theo
Chỉ hiển thị Hot deals
Chọn ngày
Thời gian
Mức giá
Hoiana Shores Golf CLub

Hoiana Shores Golf CLub

xã Duy Xuyên, Quảng Nam

8 km from Hoi An

Người chơi: 1- 4 Số lỗ:18 lỗ

5:30 - 13:30

Tee time

Giá ngày thường

1,650,000 VNĐ

Giá cuối tuần

1,950,000 VNĐ
 • Tee time

  11:08

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy , Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy ,
  1,950,000 VNĐ
  2,500,000 VNĐ

  11:08 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,950,000 VNĐ
  2,500,000 VNĐ
 • Tee time

  11:16

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy , Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy ,
  1,950,000 VNĐ
  2,500,000 VNĐ

  11:16 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,950,000 VNĐ
  2,500,000 VNĐ
 • Tee time

  11:24

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy , Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy ,
  1,950,000 VNĐ
  2,500,000 VNĐ

  11:24 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,950,000 VNĐ
  2,500,000 VNĐ
 • Tee time

  11:32

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy , Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy ,
  1,950,000 VNĐ
  2,500,000 VNĐ

  11:32 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,950,000 VNĐ
  2,500,000 VNĐ
 • Tee time

  11:40

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy , Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy ,
  1,950,000 VNĐ
  2,500,000 VNĐ

  11:40 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,950,000 VNĐ
  2,500,000 VNĐ
 • Tee time

  11:48

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy , Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy ,
  1,950,000 VNĐ
  2,500,000 VNĐ

  11:48 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,950,000 VNĐ
  2,500,000 VNĐ
 • Tee time

  11:56

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy , Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy ,
  1,950,000 VNĐ
  2,500,000 VNĐ

  11:56 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,950,000 VNĐ
  2,500,000 VNĐ
 • Tee time

  12:04

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy , Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy ,
  1,950,000 VNĐ
  2,500,000 VNĐ

  12:04 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,950,000 VNĐ
  2,500,000 VNĐ
 • Tee time

  12:12

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy , Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy ,
  1,950,000 VNĐ
  2,500,000 VNĐ

  12:12 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,950,000 VNĐ
  2,500,000 VNĐ
 • Tee time

  12:20

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy , Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy ,
  1,950,000 VNĐ
  2,500,000 VNĐ

  12:20 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,950,000 VNĐ
  2,500,000 VNĐ
 • Tee time

  12:28

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy , Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy ,
  1,950,000 VNĐ
  2,500,000 VNĐ

  12:28 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,950,000 VNĐ
  2,500,000 VNĐ
 • Tee time

  12:36

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy , Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy ,
  1,950,000 VNĐ
  2,500,000 VNĐ

  12:36 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,950,000 VNĐ
  2,500,000 VNĐ
 • Tee time

  12:44

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy , Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy ,
  1,950,000 VNĐ
  2,500,000 VNĐ

  12:44 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,950,000 VNĐ
  2,500,000 VNĐ
 • Tee time

  12:52

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy , Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy ,
  1,950,000 VNĐ
  2,500,000 VNĐ

  12:52 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,950,000 VNĐ
  2,500,000 VNĐ
0.30196 sec| 1875.773 kb