Bảng giá đặt sân golf tháng 02 - Ưu đãi Lễ tình nhân

11/02/2022 - BẢNG GIÁ

Kính gửi Quý khách hàng!

Intergolf thân gửi đến Quý khách hàng bảng giá ưu đãi đặt sân tháng 2/2022 - Mùa lễ tình nhân.

Mùa lễ tình nhân - Valentine 2022, Intergolf cung cấp gói combo 3 miền tại hệ thống nghỉ dưỡng FLC. Đặc biệt giảm giá cho các cặp đôi khi mua trọn gói combo với giá chỉ từ: 3.246.000 VNĐ/Cặp đôi.

Gói combo đã bao gồm: 02 vòng golf 18 hố + 01 phòng giường đôi  khách sạn Grand FLC.

Địa điểm tại: Miền Bắc: FLC Hạ Long, Bắc Trung Bộ: FLC Sầm Sơn, Nam Trung Bộ: FLC Quy Nhơn.

Thời gian áp dụng: 01/02 - 28/02/2022.

Chi tiết bảng giá tháng 2:

Non member Golf Booking Quotation February 2022
STT SÂN GOLF NGÀY/THỜI GIAN TRONG TUẦN CUỐI TUẦN ĐẶT SÂN
HỆ THỐNG SÂN GOLF VINPEARL
1 Vinpearl Vu Yen Golf Club  Mon-Sun 1,500,000 2,250,000 BOOK NOW
2 Vinpearl Phu Quoc Golf club  Mon-Sun 1,850,000 2,200,000 BOOK NOW
3 Vinpearl  Nha Trang Golf Club  Mon-Sun 1,650,000 1,950,000 BOOK NOW
4 Vinpearl Nam Hội An  Mon-Sun 1,650,000 1,900,000 BOOK NOW
HỆ THỐNG SÂN GOLF FLC
1 FLC Hạ Long Golf  Mon-Sun 1,600,000 2,400,000 BOOK NOW
2 FLC Sam Son Golf Link Mon-Sun 1,600,000 2,000,000 BOOK NOW
3 FLC Quảng Bình  Mon-Sun 1,650,000 2,050,000 BOOK NOW
4 FLC Quy Nhon Golf Links  Mon-Sun 1,650,000 2,050,000 BOOK NOW
HỆ THỐNG SÂN GOLF MIỀN BẮC
1  Tam Dao Golf  Resort   Monday  5h32 1,450,000   BOOK NOW
 Tue - Fri  5h32-8h59 1,450,000  
9h00-14h59 1,650,000  
15h00-17h32 1,450,000  
 Thur(Lady)  1,500,000  
 Sat - Sun  5h32- 7h48   3,100,000
10h36 - 12h52   2,700,000
15h40-17h32   2,000,000
2  Heron Lake Golf Course  Mon, Wed,Fri   1,950,000   BOOK NOW
Tue,Thur 1,950,000 2,860,000
3  Đại Lải Golf Club   Monday  5h08 1,350,000   BOOK NOW
 Tue- Fri  5h08- 8h00 1,500,000  
8h01-15h00 1,600,000  
15h01-18h00 1,450,000  
 Sat, Sun, holiday  5h00- 15h00   2,500,000
15h01-18h00   1,750,000
 Tue and Fri  5h08 1,350,000  
4  Thanh Lanh Golf Club   Mon  2,050,000   BOOK NOW
 Tue- Fri   5h50-7h58  2,050,000 3,050,000
 Tue- Fri   10h42-12h58  2,300,000 3,250,000
5  Hanoi Golf Club ( Minh Trí)   Mon- Fri  2,000,000   BOOK NOW
Sat & Sun  Before 11h30    2,910,000
11h30-15h00   2,700,000
After 15h00   2,210,000
6 Van Tri Golf Club Tue-Fri 3,800,000 5,000,000 BOOK NOW
7  Legend Hill Golf Resort    Mon-Fri  2,850,000 4,100,000 BOOK NOW
8  BRG Kings Island Lake Side  Lake 2,350,000 3,200,000 BOOK NOW
Moutain  2,350,000 3,300,000 BOOK NOW
King 2,350,000 3,600,000 BOOK NOW
9  Sky Lake Golf & Resort
Sky Side 
Mon 1,850,000   BOOK NOW
Tue - Fri  2,000,000  
Sat-Sun 5h50-7h49   3,300,000
11h22-13h07   2,950,000
10 Long Biên Golf Course Mon   2,200,000   BOOK NOW
Tue-Fri 5h00-8h10 2,300,000  
8h11-14h59 2,500,000  
15h00 2,300,000  
Sat, Sun, Holiday 05h00-10h29   3,200,000
10h30-15h30   3,200,000
From15h31   2,800,000
11 Ruby Tree Golf Club Mon-Sun 2,100,000 2,920,000 BOOK NOW
12 Sono Bell Hải Phòng Mon-Sun 1,600,000 2,650,000 BOOK NOW
13 Tuần Châu Golf Resort Mon-Sun Before 15h00 1,500,000 2,500,000 BOOK NOW
After 15h00 1,800,000 2,800,000
14  Chí Linh Star Golf & Country Club    Mon- Sun   1,650,000 2,700,000 BOOK NOW
15 Royal Golf Club Mon-Sun (King) 1,676,000 2,996,000 BOOK NOW
Mon-Sun (9h King+9h Queen) 1,900,000 3,100,000
16 Tràng An Golf & Country Club Mon - Sun 1,300,000 2,100,000 BOOK NOW
17 Yên Dũng Golf Club  Mon 18 holes 1,300,000   BOOK NOW
Tue-Fri 1,400,000  
Sat-Sun   2,400,000
18 Sân Golf Kim Bảng - Stone Valley Golf Resort  Mon 1,500,000    
Tue-Fri 5h30-07h00 1,500,000   BOOK NOW
Tue-Fri 7h01-15h00 1,500,000  
Tue, Wed Lady only 1,400,000  
Mon+Wed+Fri 27 holes 2,000,000  
Sat-Sun 5h30-7h00   2,600,000
7h01-15h00   2,650,000
15h01-19h00   2,600,000
19 HillTop Valley Golf Club  Mon 5h30-17h30 1,500,000   BOOK NOW
Tue-Fri 5h30-8h59 1,500,000  
9h00-14h59 1,700,000  
15h00 1,500,000  
  5h30-10h29   2,850,000
Sat-Sun 10h30-14h59   2,550,000
  15:00   2,000,000
20 Phoenix Golf Resort Mon-Sun 1,700,000 2,703,000 BOOK NOW
HỆ THỐNG SÂN GOLF MIỀN TRUNG
1  Bà Nà Hill Golf Resort (Local Danang, Hue, Quang Nam, Quang Ngai)  all tee times 1,550,000 1,750,000 BOOK NOW
Bà Nà Hill Golf Resort (Outside Guest)  all tee times 1,600,000 1,900,000 BOOK NOW
2h00-5h00PM twightlight 1,200,000 1,400,000
2 Montgomerie (Local Quảng Nam, Đà Nẵng) all the tee time 1,450,000 1,650,000 BOOK NOW
Montgomerie Links Vietnam (Outside guest) all the tee time 1,950,000 2,250,000
3 Danang BRG Golf Club  Mon-Fri Norman 1,880,000 2,330,000 BOOK NOW
Mon-Fri Nicklaus 1,880,000 2,330,000 BOOK NOW
4 Laguna LangCo Golf Course Thur-Sun Unlimited 2,500,000   BOOK NOW
Thur-Sun 1,700,000 1,700,000
After 14h00 1,600,000 1,600,000
Fri After 11h00 1,330,000  
5 Cualo Golf Resort  Mon,tue,thur,Fri 1,500,000   BOOK NOW
Wed 1,290,000  
Sat, sun   2,150,000
6 Mường Thanh Diễn Lâm all the tee time 900,000 1,450,000 BOOK NOW
7 Mường Thanh Xuân Thành Mon & Tue 1,400,000   BOOK NOW
Wed & Thur & Fri 1,400,000 2,200,000
8  KN Golf Links Cam Ranh  Mon-Fri 5:50 – 13h30 1,600,000 1,900,000 BOOK NOW
After 13h30 1,650,000 2,090,000
Thur   1,780,000  
9 Diamond Bay Golf Club Mon, Wed 6h00-13h59 1,850,000   BOOK NOW
Sat-Sun 6h00-13h59   2,150,000
10 Hoiana Shores Golf Club Mon-Sun Local 1,500,000 1,700,000 BOOK NOW
Mon - Sun Domestic 1,800,000 2,250,000
HỆ THỐNG SÂN GOLF MIỀN NAM
1 Dalat Palace Golf Club (fri, sat, sun  as weekend) Mon - Sun 2,200,000 2,500,000 BOOK NOW
2 Sacom Tuyen Lam Golf Resort  Mon - Sun 1,950,000 2,350,000 BOOK NOW
3 The Dalat 1200 (WK Fri, Sat, Sun) riêng caddy 1,900,000 2,200,000 BOOK NOW
4  Long Thành Golf Resort  Mon-Thur before 13:00 1,800,000   BOOK NOW
after 13:00 1,500,000  
Fri 1,800,000  
Sat-Sun   2,700,000
5 Dongnai Golf Resort  Mon-Tue 1,200,000   BOOK NOW
Wed-Fri 1,300,000  
Sat   2,200,000
Sun   2,400,000
6 Paradise Golf  Mon,tue,thur,Fri 1,650,000 2,350,000 BOOK NOW
Wed 1,600,000  
7 Taekwang Jeongsan Country club  Mon 1,550,000   BOOK NOW
Tue-Fri 1,700,000  
Sat - Sun Before 11h00   2,900,000
After 11h00   2,550,000
8
Song Be Golf Resort
Mon  1,880,000   BOOK NOW
Tue to Fri  2,090,000  
Sat + Sun  am   3,500,000
pm   2,750,000
9 The Bluff Ho Tram  Mon-Sun 3,250,000 4,150,000 BOOK NOW
10 Twin Doves Mon 1,950,000   BOOK NOW
Tue-Fri 2,150,000  
Sat   2,800,000
Sun 5h53 -8h06   3,500,000
11h20-13h33   2,800,000
11  VietnamGolf & Country Club   Mon+Fri 05:45-13:00 2,100,000   BOOK NOW
Fri 15:30-18:00 2,000,000  
Tue- Thur 05:45-13:00 2,250,000  
13h30-18:00 2,250,000  
Sat-Sun 05:45-08:00   3,250,000
11:00-13:00   3,050,000
16:00-18:00   2,250,000
12  Sea Links Golf & Country Club  Mon- Fri 1,700,000 2,400,000 BOOK NOW
13  Tan Son Nhat Golf Course   Mon 2,100,000   BOOK NOW
Tue-Fri 05h30 - 08h29 2,300,000  
08h30 - 14h59 2,400,000  
15h00 -  2,200,000  
Sat-Sun and Holiday 05h30 - 08h29   3,000,000
08h30 - 14h59   2,900,000
15h00 -    2,500,000
14  West  Lake Golf   Mon-Tue   5h30-7h30  1,550,000   BOOK NOW
 7h31-12h00  1,650,000  
 12h01-13h00  1,550,000  
 13h01-14h30  1,500,000  
 Wed-Fri   5h30-7h30  1,650,000  
 7h31-12h00  1,750,000  
 12h01-13h00  1,650,000  
 13h01-14h30  1,550,000  
 Wed&Fri   27 holes  1,900,000  
 Tue-Thur   36 holes  2,300,000  
 Mon-Fri   14h01-15h00  1,350,000  
 Sat-Sun   5h30-6h30    2,550,000
 6h31-13h00    2,750,000
 13h01-14h30    2,550,000
15  NOVALAND PHAN THIET  Mon - Sun 1,900,000 2,900,000 BOOK NOW
Rates can be changed upon Golf courses's Changes 

 

0.09825 sec| 3187.742 kb